Gevolgen coronapandemie voor jeugd worden pijnlijk zichtbaar

Facebooktwitterlinkedinmail

12 december 2020 – De Nederlandse ggz herkent noodsignaal over toegenomen eetstoornissen en druk. Half oktober waarschuwde de Nederlandse ggz in Buitenhof voor de gevolgen van de coronapandemie voor de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Uit een uitvraag onder de bijna 100 aangesloten ggz-instellingen bleek dat kwetsbare kinderen en jongeren door het ijs dreigden te zakken.

Wat toen dringende signalen waren, wordt nu helaas werkelijkheid: Problemen met crisisbehandelingen van eetstoornissen zoals 10/12 te zien in Nieuwsuur zijn een wrang teken van kinderen en jongeren die in toenemende mate onder druk staan. K-EET, het landelijk samenwerkingsverband van professionals op het gebied van eetstoornissen signaleert de afgelopen maanden een toename van het aantal aanmeldingen van kinderen en jongeren met een eetstoornis. Daarbij merken zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen door het hele land dat daardoor de druk op met name de klinische voorzieningen toeneemt, zowel in de ziekenhuizen als in de geestelijke gezondheidszorg. De Nederlandse ggz herkent deze trend.

Het gaat daarbij om buitengewoon kwetsbare kinderen en jongeren die de beste zorg verdienen. Door de druk op de beddencapaciteit krijgen we signalen dat kinderen nu ook op bedden voor volwassenen worden geplaatst. Op alle niveaus is het daarom van het grootste belang dat met vroegsignalering, alert optreden en het wegnemen van drempels kinderen met eetstoornissen en andere psychische klachten snel en effectief behandeld kunnen worden. De Nederlandse ggz is op dit moment bezig met een nieuwe uitvraag onder haar leden om een actueel beeld te krijgen op de problemen waar jongeren nu mee kampen, en hoe de ggz-sector samen met betrokken zorgpartners zo goed mogelijk kan helpen.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 2509 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail