Geslaagde inspiratiedag ‘Ruimte voor herstel in de wijk’

Facebooktwitterlinkedinmail

15 september 2022 –  Op 8 september 2022 heeft MIND de inspiratiedag Ruimte voor herstel in de wijk- Zelfregie en herstel in coproductie georganiseerd in samenwerking met de zelfregie en herstelinitiatieven Vitale Verbindingen, Stjoer en Het Kiemuur. Een dag voor ervaringsdeskundigen die een eigen plek voor zelfregie en herstel (willen) vormgeven en welzijnsmedewerkers die ruimte aan zo’n plek willen geven.

Een eigen initiatief door en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid starten zonder eigen ruimte is lastig en het kan dan handig zijn om in samenwerking met welzijn iets op te zetten. Stjoer, het Kiemuur en Vitale Verbindingen hebben ruime ervaringen met de samenwerking met welzijn.

Onder de bezielende leiding van dagvoorzitter (en ervaringsdeskundige) Linda Jeekel heeft de hele dag in interactie met alle deelnemers plaatsgevonden. Zo was er steeds ruimte voor vragen, gesprekken en extra toelichting op de presentaties.

Ruimte voor herstel in de wijk- Zelfregie en herstel in coproductie

Sandra van der Vegt van Vitale Verbindingen heeft haar ervaring met ontwrichting en herstel met de deelnemers gedeeld en hoe zij haar pad naar ervaringsdeskundigheid aan het vormgeven is. Anika van den Broek van Het Kiemuur heeft ons samen met welzijnsmedewerker Zandra van Toorenburg van Contour de Twern meegenomen in het ontstaan en de groei van Het Kiemuur en Erik Blank en Marije Klaver van Stjoer hebben laten zien hoe Stjoer succesvol met de welzijnsorganisaties in Friesland samenwerkt en tips gedeeld (bijvoorbeeld: wees geen concurrent van elkaar; blijf bij je eigen expertise; werk op basis van gelijkwaardigheid).

Maaike Kipp en Astrid Phillips van TEAM ED hebben dilemma’s in deze samenwerking bespreekbaar gemaakt aan de hand van stellingen en ‘over de streep’. Vicky Bergman van Samen Één heeft het spelletje Een steekje los met deelnemers gespeeld en Marcel van Twuijven heeft de coöperatie De Portuur gepresenteerd. Miro Popovic van het Oranje Fonds was ook aanwezig om de Impuls-subsidie vanuit het programma Herstel Dichtbij onder de aandacht te brengen.

Naast dit boeiende en volle programma hebben vijftien mensen van de gelegenheid gebruik gemaakt een persoonlijk adviesgesprek voor hun eigen plan te krijgen. Hier zijn goede gesprekken met de adviseurs Sonja Visser, Dineke Smit en Miro Popovic gevoerd en bruikbare handvatten gegeven. Zoals één deelnemer zei ‘Je denkt, wat heb ik nou aan een gesprek van tien minuten, maar het was ongelofelijk waardevol.’ Het was een bruisende, inspirerende en gezellige dag. Er was openheid, discussie en er zijn nieuwe contacten gelegd. Met dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd en iedereen die er was.

Greetje Senhorst en Katinka Hellweg hebben deze dag vanuit het MIND Programma Regie in de Regio georganiseerd. De dag was bedoeld om een impuls te geven aan steeds meer plekken voor zelfregie en herstel dichtbij alle mensen in Nederland die dat nodig hebben. Ook worden de thema’s, vraagstukken en opbrengsten van deze dag in kaart gebracht om een agenda voor het vervolg van het programma Regie in de Regio te maken.

Bron: mindplatform.nl 

Dit bericht is 2088 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail