Oratie: geef naasten centrale rol in behandeling getraumatiseerde patiënten

Facebooktwitterlinkedinmail

14 september 2022  – Slachtoffers van traumatische ervaringen zijn gebaat bij steun van naasten en de bredere gemeenschap. Hoe kan die sociale steun vorm krijgen? En welke rol speelt de sociale context van het slachtoffer in het herstel? Deze en andere vragen staan centraal in de oratie van hoogleraar psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief Elisa van Ee, op woensdag 21 september.

Elisa van Ee pleit voor een andere kijk op zorg voor slachtoffers van traumatische ervaringen in haar oratie getiteld ‘Nieuw licht’. In het herstel na traumatische ervaringen moet een centrale rol zijn weggelegd voor sociale steun van naasten. Van Ee benadrukt dat het goed is wanneer hulpverleners een behandeling afstemmen op de sociale context van de persoon die zij behandelen.

Een getraumatiseerde kan veel baat hebben bij sociale steun, wanneer die steun is afgestemd op hoe diegene zich door de tijd heen verhoudt tot anderen. Mensen met trauma’s ervaren de wereld vaak als een gevaarlijke plek. Positieve interacties met naasten kunnen die angst verminderen en bijdragen aan een goed herstel na trauma.

Van Ee kijkt naar hoe individuele, gezins- en maatschappelijke factoren zich verhouden tot traumatische ervaringen en de eventuele ontwikkeling van posttraumatische klachten. Of iemand een post-traumatische stoornis (PTSS) ontwikkelt, hangt namelijk ook af van de sociale steun die die persoon al krijgt van zijn of haar omgeving. De manier waarop iemand gebruik kan maken van sociale steun hangt weer af van de eerdere ervaringen met relaties die een persoon in zijn of haar ontwikkeling heeft opgedaan.

Oekraïense kinderen met trauma

Van Ee onderzocht verschillende groepen van getraumatiseerden, voor wie ze praktische toepassingen ontwikkelt die hulpverleners kunnen gebruiken. Zo verdiepte ze zich in het herstel van moeders met een kind dat is geboren uit seksueel geweld en hun kinderen. Voor deze groep en de professionals die met hen te maken krijgen lanceerde ze een website.

Ook zet Van Ee haar onderzoek in om praktische toepassingen te bieden aan hulpverleners die te maken krijgen met getraumatiseerde vluchtelingen. Ze adviseert leerkrachten over de omgang met jonge Oekraïense kinderen in hun klas en droeg bij aan een webinar over de zorg voor Oekraïense vluchtelinggezinnen met jonge kinderen.

Leerstoel Reinier van Arkel

In mei 2021 werd Elisa van Ee benoemd tot hoogleraar psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief aan de faculteit der sociale wetenschappen van de Radboud Universiteit. De bijzondere leerstoel werd mogelijk gemaakt door Reinier van Arkel, aanbieder van psychische en psychiatrische hulpverlening. Bij die organisatie werkt Van Ee als klinisch psycholoog en wetenschappelijk hoofd ‘trauma en herstel’ van het Topklinisch Psychotraumacentrum Zuid Nederland.

Over Elisa van Ee

Elisa van Ee ( Woerden, 1976) studeerde Ontwikkelingspsychologie (doctoraal, 2002) en Orthopedagogiek  (doctoraal, 2002) en Rechten (master, 2010) aan de Universiteit Leiden. In 2013 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht met het proefschrift getiteld ‘A new generation, how refugee trauma affects parenting and child development’. Een onderzoek naar de invloed van traumaklachten van vluchtelingenouders op de ontwikkeling van hun niet-getraumatiseerde jonge kinderen.

Van Ee is hoofdopleider van de postacademische opleiding tot psychotherapeut van de Stichting Psychologische vervolg Opleidingen Nijmegen (SPON), uitgevoerd door het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Uitgangspunt in haar werk is om nieuwe interventies te ontwikkelen voor professionals die werken met getraumatiseerde gezinnen. Voor haar onderzoek ontving ze onder andere subsidiering van ZonMw, Horizon 2020 en de Raad voor Zorg en Onderzoek veteranen.

Bron: ru.nl

Dit bericht is 2965 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail