Gemeenten gezocht voor innovatief BSO-project voor KOPP/KVO

Facebooktwitterlinkedinmail

16 november 2017 – Het Trimbos-instituut start samen met de landelijk coördinator Kindcheck het innovatieve BSO-project voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving (KOPP/KVO). Deze kinderen hebben bijna drie keer zoveel kans op kindermishandeling. Als hulpverleners de situatie onveilig vinden, kan Veilig Thuis in deze pilot het BSO-project aanbieden. Daarbij krijgen ouders gratis kinderopvang aangeboden en een coach. Er is begeleidend onderzoek.

Aanleiding BSO-project
Jaarlijks zijn er 577.000 KOPP/KVO kinderen. Zij hebben een verhoogde kans op een psychische stoornis en bovendien twee tot drie keer zoveel kans op kindermishandeling. Een deel groeit op in gezinnen waar ondanks hulp en ondersteuning voor het gezin de situatie niet verbetert. Als deze als onveilig wordt ingeschat volgt een melding bij Veilig Thuis of Jeugdbeschermingstafel en een hulproute. Onderzoek heeft echter aangetoond dat na een melding het welbevinden van het kind tijdelijk stijgt, waarna dit weer gestaag daalt.

Vergroten welbevinden kind
Het BSO-project beoogt het welbevinden van het kind na een melding duurzaam te versterken, door het kind meer tijd in een veilige, ontspannen situatie te laten verblijven en de ouder te ontlasten. Daartoe krijgt de ouder gratis kinderopvang aangeboden.

Opzet van het BSO-project
In het BSO-project gaat het kind, net als veel leeftijdsgenootjes, naar de kinderopvang, buitenschoolse opvang of voor de oudere kinderen naar bijvoorbeeld een voetbalclub. De medewerkers van de opvang worden getraind. Daarnaast biedt het project een coach (bijv. een spv-er) die de linking pin is tussen de GGZ-behandelaar van de ouder, de BSO en het gezin. Indien nodig regelt de coach hulp voor het kind, vervoer, etc. Er is veel aandacht voor het bestaande evenwicht in het gezin en loyaliteitsgevoelens tussen kind en ouder.

Begeleidend onderzoek
Het BSO-project wordt begeleid met onderzoek gefinancierd door het ministerie van VWS. Geëvalueerd wordt onder meer of het welbevinden van het kind en de ouders toeneemt en hoe de samenwerking tussen betrokken partijen verloopt.

Start BSO-project
Medio 2018 – medio 2020 (inclusief twee zomervakanties)

ZES redenen voor gemeenten om deel te nemen
1. De huidige hulp na een melding leidt niet tot duurzaam welbevinden van het kind.
2. Het BSO-project voorkomt onnodige medicalisering.
3. Versterkt samenwerking tussen volwassenen-GGZ, Veilig Thuis en Gemeente.
4. Ontlast wijkteams bij hun werk met ouders met complexe psychische stoornis.
5. Kost minder dan andere hulproutes voor deze situaties.
6. Na twee jaar krijgt u inzicht in het resultaat!

Meer weten?
Lees de Infographic BSO-project voor KOPP/KVO  (zie onderaan deze pagina)
Bekijk het filmpje ‘De Kindcheck en dan…’

Geïnteresseerd in het BSO-project?

Geef u dan op bij ondergetekenden of meld u aan voor de informatiebijeenkomst op 7 december van 15.00-16.30 uur op het Trimbos-instituut.

Aanmelden en informatie
rzanden@trimbos.nl (030-2971100) of h.diderich@kindcheck-ggz.nl (06-18794299)

Bron: trimbos.nl

Dit bericht is 6200 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail