Geen vergoeding esketamine neusspray bij acute behandeling depressie

Facebooktwitterlinkedinmail

8 oktober 2021 – Eind augustus berichtte NVvP dat esketamine neusspray per 1 september 2021 wordt opgenomen voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet voor patiënten met een therapieresistente depressie. Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft in het najaar van 2020 het ministerie van VWS geadviseerd esketamine neusspray in te zetten als stap 4 in het behandelprotocol, na non-respons op ten minste drie achtereenvolgende medicamenteuze behandelstappen met antidepressiva inclusief één augmentatiestap.

Inmiddels staat esketamine neusspray in het Farmacotherapeutisch Kompas. In het Farmacotherapeutisch Kompas worden altijd de indicaties weergegeven zoals aangegeven in de SmPC. Voor esketamine neusspray staan twee indicaties vermeld. De eerste indicatie is, zoals hierboven beschreven, voor patiënten met ernstige, therapieresistente depressie. De tweede indicatie betreft “matige tot ernstige depressie bij volwassenen, in combinatie met een oraal antidepressivum, als acute, kortdurende behandeling voor snelle vermindering van depressieve symptomen die volgens klinisch oordeel een psychiatrische noodsituatie vormen.”

Het ZIN heeft alleen advies gegeven over de eerste indicatie. De tweede indicatie is pas later geregistreerd en niet meegenomen in de beoordeling van het Zorginstituut, en daarom ook niet meegenomen in de onderhandelingen tussen VWS en de fabrikant. Op dit moment wordt esketamine neusspray dan ook alleen vergoed in het basispakket voor de eerste indicatie. Ziekenhuizen en ggz-Instellingen die de behandeling met esketamine neusspray willen bieden, dienen hiervoor een contract met de zorgverzekeraar af te sluiten op basis van de criteria die hiervoor zijn opgesteld.

Vergoeding voor de tweede indicatie zal pas mogelijk zijn wanneer de fabrikant een dossier indient, het Zorginstituut die indicatie heeft beoordeeld en erover heeft geadviseerd aan VWS. Dat advies zou opnieuw kunnen inhouden dat er onderhandelingen moeten plaatsvinden.

Bron: nvvp.net 

 

Dit bericht is 2166 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail