Ervaringsdeskundigheid moet ggz naar nieuw plan tillen

Facebooktwitterlinkedinmail

7 april 2017 – Met het proefschrift ‘Over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie’ van Trimbos-onderzoeker en ervaringsdeskundige Wilma Boevink kan de ggz er niet meer omheen. Mensen die ernstig en aanhoudend psychisch lijden zijn deskundig. Op basis van haar eigen ervaringen als patiënt in de ggz, wetenschappelijk onderzoek en collectieve ervaringskennis vanuit de cliëntenbeweging betoogt Boevink dat de kennis van ‘psychiatrische patiënten’ onontbeerlijk is om de hulpverlening naar een nieuw plan te tillen.

Wilma Boevink promoveert op 13 april aan de Universiteit Maastricht. In haar proefschrift presenteert Boevink ervaringsdeskundige analyses van de relatie tussen trauma en psychose, het ontgroeien van een psychiatrische diagnose en de patiënt-identiteit na langdurige opname. Zij combineert dit met een conceptuele verkenning van empowerment en de ontwikkeling van een meetinstrument en met een effectonderzoek van een door cliënten ontwikkeld en uitgevoerd herstelprogramma voor mensen met ernstig psychisch lijden.

Kruisbestuiving van ervaringsdeskundigheid en andere kennisdomeinen

Boevink pleit niet voor een ‘tegenbeweging’. Ze pleit juist voor verbinding van persoonlijke en collectieve cliëntervaringen en wetenschappelijke kennis. Deze kruisbestuiving wil Boevink niet beperken tot het terrein van de ervaringsdeskundigheid, maar verbreden naar andere kennisdomeinen. Uitwisseling van ervaringskennis, wetenschappelijke kennis én professionele kennis is van belang voor het herstel van mensen die ernstig psychisch lijden en voor een goede ondersteuning daarbij. Goede hulpverlening vraagt om ‘multideskundigheid’, een basisprincipe dat ook ten grondslag ligt aan de beweging van De Nieuwe GGZ, waarvan Boevink mede de grondlegger is. Een kruisbestuiving van deze kennisdomeinen en kennisbronnen is nodig op alle niveaus, niet in de laatste plaats in de dagelijkse praktijk, op het individuele niveau van cliënt, hulpverlener en het netwerk van betrokkenen. In de ggz wordt al lang gesproken over vraaggestuurde zorg, herstelondersteunende zorg en zorg waarin ‘de cliënt centraal staat’. Toch ervaren nog steeds veel ggz-cliënten onvoldoende aansluiting en een grote afstand tussen de professionele zorg en de eigen belevingswereld en ondersteuningsbehoeften. Alleen de verdere ontwikkeling en erkenning van ervaringskennis, in gelijkwaardige dialoog met professionele en wetenschappelijk kennis, kan die kloof overbruggen en de ggz daadwerkelijk naar een nieuw plan tillen, aldus Boevink.

Wilma Boevink

Wilma Boevink (1963) stond aan de wieg van de herstelbeweging in Nederland. Zij was eerste auteur van het in 2002 verschenen boek ‘Samen werken aan herstel’, over een door cliënten ontwikkeld en uitgevoerd herstelprogramma. Dit boek is geheel herzien en is tegelijk met haar proefschrift opnieuw verschenden. Zij werkte toen al jaren aan haar eigen herstel en combineerde dat met haar wetenschappelijke onderzoek bij het Trimbos-instituut. Haar onderzoek is voor een belangrijk deel gefinancierd door Lister. Wilma heeft, in samenwerking met een groeiend netwerk van ervaringsdeskundigen, een brede reeks van (onderzoeks)projecten geïnitieerd op het gebied van herstel en ervaringsdeskundigheid.  Op 13 april 2017 verdedigt zij haar proefschrift aan de Universiteit Maastricht.

[ De promotie is te volgen via een livestream van de Universiteit Maatricht en via psychosenet.nl ]

Bron: lister.nl

 

Dit bericht is 7517 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail