Onderzoek onderstreept positief effect opleiding Howie the Harp™

Facebooktwitterlinkedinmail

7 april 2017 – De opbrengsten van Howie the Harp™, de eenjarige opleiding tot ervaringdeskundige, zijn zes keer hoger dan de investering. Dat is één van de conclusies van het bureau XpertiseZorg, die de afgelopen maanden onderzoek deed naar de maatschappelijke en economische kosten en baten van deze opleiding. 

Meer uitstroom naar werk
Het onderzoek laat zien dat de opleiding een positief effect heeft op de arbeidsparticipatie. Meer dan de helft van de studenten stroomt uit naar een betaalde baan of vrijwilligerswerk. Hierdoor neemt het beroep op sociale voorzieningen af. Ook blijkt uit het onderzoek dat de inzet van Howie succesvoller is dan een re-integratie traject.

Minder ondersteuningsbehoefte
Tijdens de opleiding werken studenten aan hun herstel. Ze vervullen een gewaardeerde sociale rol voor hun medestudenten en de cliënten die zij ondersteunen. Uit het onderzoek blijkt dat dit leidt tot een afname van de ondersteuningsbehoefte van de studenten.

Meerwaarde voor kwaliteit van leven
Het onderzoek laat zien dat ervaringsdeskundigheid van grote meerwaarde is voor de kwaliteit van leven voor mensen met een ondersteuningsvraag. Ervaringsdeskundigen kunnen zich goed verplaatsen in mensen in een situatie die vergelijkbaar is aan de situatie waar zij zelf in hebben gezeten. Er is gelijkwaardigheid. Dit leidt onder andere tot meer zelfvertrouwen, een groter probleemoplossend vermogen, meer vertrouwen in sociale interactie en minder stigmatisering.

Meerwaarde voor zorgmedewerkers
Ervaringsdeskundigen helpen zorgmedewerkers om ondersteuning te bieden die gericht is op het leren leven met een (psychiatrische) kwetsbaarheid of beperking. Zij ervaren dat een ervaringsdeskundige (ex-cliënt) hun collega en coach kan zijn en ervaringen over herstelprocessen deelt. Dit versterkt het geloof in de vaak onzichtbare kracht en mogelijkheden van cliënten.

Howie the Harp™
In 2012 introduceerde Pameijer het curriculum van Howie the Harp™, afkomstig uit de VS, in Nederland. Inmiddels zijn er 3 vestigingen in Rotterdam (Pameijer), Arnhem (RIBW Arnhem en Veluwe Vallei) en Tilburg (RIBW Brabant). Recent zijn de voorbereidingen voor een vierde vestiging in Den Haag gestart

Nieuwsgierig?
Heeft u interesse in het onderzoek? Neem dan contact op met Natalie Bunschoten, 06-51 19 73 43. Of lees het ervaringsverhaal van Ton Dekkers.

Bron: pameier.nl