Ernstige zorgen over recht op vrije artsenkeuze

Facebooktwitterlinkedinmail

15  juli 2022 – De vrije artsenkeuze voor cliënten in de ggz moet blijven bestaan. Zeker met het oog op de lange wachtlijsten in de ggz, is het onaanvaardbaar dat de keuzevrijheid van mensen zou worden aangetast. Hiervoor pleit MIND in haar brief die ze vandaag naar minister Helder heeft gestuurd.

Aanleiding voor de brief is de discussie aan de Integrale Zorg Akkoord-tafels over de verdere inperking of zelfs de mogelijke afschaffing van de vrije artsenkeuze van patiënten door het wijzigen of schrappen van artikel 13 Zvw. MIND maakt zich ernstig zorgen.

Deze maanden vinden de gesprekken plaats over het Integraal Zorg Akkoord (IZA). MIND behartigt in dit traject de belangen van mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Wij maken ons ernstige zorgen over de huidige discussie aan de IZA-tafels over de verdere inperking of zelfs de mogelijke afschaffing van de vrije artsenkeuze van patiënten door het wijzigen of schrappen van artikel 13 Zvw.

De Zorgverzekeringswet (Zvw) raakt aan één van onze kernprincipes als cliënten- en naastenbeweging: het recht van mensen die zorg nodig hebben, om zelf een keuze te kunnen maken voor de behandelaar van hun voorkeur. Dit komt de behandeling en het uiteindelijke behandelresultaat voor de patiënt/cliënt ten goede. De gelijke toegang tot zorg is nota bene geborgd in de Grondwet. Wat MIND betreft wordt dan ook niet verder getornd aan het recht van burgers om zelf hun ggz-behandelaar te kunnen kiezen en daarvoor vergoeding te ontvangen vanuit de Zvw. Daarvoor betalen zij immers maandelijks een zorgverzekeringspremie.

Bron: persbericht

Dit bericht is 1575 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail