huisartsenspoedpost, vrije artsenkeuze, somatische gezondheid, schijnzelfstandigheid, zorgmijding, borguitstel, POH ggz, psychosegevoeligheid, welzijn op recept, verwijzingen

13 november 2023 – Dit weekend maakten de zorgverzekeringen hun zorgpremies en – polissen voor 2024 bekend. CZ, Zilveren Kruis en Stad Holland schrappen de restitutiepolis. Een trend die we de afgelopen jaren onder andere bij VGZ ook al zagen: vrijwel alle zorgverzekeraars hebben de restitutiepolis voor geestelijke gezondheidszorg nu geschrapt. Hierdoor moeten mensen altijd…

vrije artsenkeuze, keuzevrijheid, radicale vernieuwing, vrije artsenkeuze, keuzehulp, keuzeverwarring, autisme, keuzes, onzekerheid

15  juli 2022 – De vrije artsenkeuze voor cliënten in de ggz moet blijven bestaan. Zeker met het oog op de lange wachtlijsten in de ggz, is het onaanvaardbaar dat de keuzevrijheid van mensen zou worden aangetast. Hiervoor pleit MIND in haar brief die ze vandaag naar minister Helder heeft gestuurd. Aanleiding voor de brief…