radicale vernieuwing, vrije artsenkeuze, keuzehulp, keuzeverwarring, autisme, keuzes, onzekerheid

15  juli 2022 – De vrije artsenkeuze voor cliënten in de ggz moet blijven bestaan. Zeker met het oog op de lange wachtlijsten in de ggz, is het onaanvaardbaar dat de keuzevrijheid van mensen zou worden aangetast. Hiervoor pleit MIND in haar brief die ze vandaag naar minister Helder heeft gestuurd. Aanleiding voor de brief…