In 2015 opnieuw meer incidenten met verwarde personen

Facebooktwitterlinkedinmail

politie, verwarde

10 februari 2016 – In 2015 waren opnieuw meer incidenten waarbij verwarde personen betrokken waren dan voorgaande jaren. Het aantal van dit soort incidenten gaat elk jaar omhoog en is sinds 2011 met 65 procent gestegen. Vorig jaar waren het er bijna 66.000.  Het jaar daarvoor kwam dit aantal uit op iets meer dan 59.000.

De politie benadrukt dat dit niet wil zeggen dat er meer verwarde personen rondlopen, omdat het ook kan gaan over meerdere incidenten met een en dezelfde persoon of incidenten waarbij een groep personen betrokken zijn. De politie werkt bij deze problematiek nauw samen met onder meer GGD, gemeente, GGZ en wijkagenten. Door preventie en vroeg signaleren wordt geprobeerd om persoonlijk leed en risico’s voor de samenleving te verminderen, aldus de politie.

aantal-e33-incidenten-verwarde-personen-2015

Den Haag heeft van de drie grote Nederlandse steden het meeste overlast van verwarde personen. Het aantal meldingen in de hofstad steeg met 20 procent. In Amsterdam daalde het aantal juist. Dit als gevolg van een nauwere samenwerking tussen de politie en de geestelijke gezondheidszorg. Het aantal acute psychiatrische onderzoeken steeg in Amsterdam met elf procent.

In 2011 stond het aantal landelijke incidenten nog op ruim 40.000, in 2015 waren dat er bijna 66.000. Wat de oorzaak van de stijging is, is niet bekend. Een aantal zorgaanbieders en patiëntenorganisaties wijt het aan de bezuinigingen op de zorg, maar minister Schippers van Volksgezondheid wil eerst onderzoek doen voordat dat verband kan worden gelegd.

In september 2015 is het Aanjaagteam verwarde personen gestart in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit team streeft ernaar dat alle gemeenten in de zomer van 2016 kunnen beschikken over een sluitende en duurzame aanpak van zorg en ondersteuning. De politieaanpak maakt daar deel van uit. Politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg  en Henk van Dijk (voorzitter Landelijk Platform Verwarde Personen) maken namens de politie deel uit van dit Aanjaagteam.

Bronnen: o.a. politie.nl 

Dit bericht is 2754 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail