De zorgprofessional heeft niks aan spierballentaal, wel aan empowerment

Facebooktwitterlinkedinmail

7 juni 2019 – Empowerment is niet meer weg te denken in de zorg en welzijnssector en is onmisbaar bij het realiseren van een gezonde samenleving; een van de profilerende thema’s van Hogeschool Inholland. Maar wat betekent empowerment daadwerkelijk voor (toekomstige en huidige) professionals in de wijze waarop zij zorg en ondersteuning inzetten? Deze vraag staat centraal tijdens de lectorale rede van Lilian Linders, lector Empowerment en Professionalisering op donderdag 14 juni.

“We spreken tegenwoordig over de zorg en welzijnssector in spierballentaal: eigen kracht, eigen regie, eigen verantwoordelijkheid,” vertelt Lilian Linders. “Je zou denken dat empowerment precies in dit rijtje past. Maar dat is niet zo. Empowerment omvat meer en is gelaagd. Het gaat bijvoorbeeld over aansluiten bij zowel de mogelijkheden als de beperkingen van iemand. Daarbij betreft empowerment ook de sociale context van mensen: de versterking van individuen, groepen en gemeenschappen. Het is belangrijk dat je als sociaal werker kijkt naar alle rollen die een persoon inneemt in relatie tot die context.”

In haar lectorale rede gaat Lilian Linders, lector Empowerment en Professionaliseringvan Hogeschool Inholland, in op het rijke en genuanceerde gedachtegoed van empowerment en de betekenis hiervan voor ons onderwijs en voor professionals in het sociaal domein.

Voorafgaand aan deze rede vindt een debat plaats tussen onderwijs, politiek, wetenschap en het werkveld: ‘Moeten wij sociaal werkers opleiden tot politiserende professionals?’ Deelnemers aan het debat zijn Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving bij Inholland, Jan Willem Bruins, directeur van de Beroepsvereniging Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Yolan Koster, wethouder gemeente Bergen en Fleur Hessing, studente Social Work Inholland. Zij zullen met elkaar in gesprek gaan onder leiding van Krijn van Beek, directeur Policy Design Studio. Aanmelden voor de lectorale rede kan op inholland.nl/empowerment.

Over Lilian Linders

Linders is begonnen met de sociale academie. Daarna behaalde ze haar propedeuse sociologie en studeerde ze af in de filosofie. Ze heeft ruime ervaring opgedaan als lector Sociale Veerkracht bij Fontys Hogeschool Sociale Studies. Daar heeft ze een onderzoeksteam ingericht dat op basis van praktijkgericht onderzoek (handelings)kennis ontwikkelt die (aankomende) professionals toerust om burgers te versterken in het vaak weerbarstige en transformerende werkveld. Als lector was ze tevens programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys, waaronder een Bijzonder Domein Jeugd en MT-lid.

Al haar hele werkzame leven zet Lilian Linders zich in voor het sociaal domein. Haar bekendste werken zijn ‘De Kunst van het Laten’uit 2014 en haar proefschrift ‘De betekenis van nabijheid’ uit 2010. Haar conclusies zijn nog steeds relevant voor het werkveld vandaag, ondanks alle veranderingen die het sociaal domein heeft doorgemaakt laatste jaren.

Bron: persbericht

Dit bericht is 2407 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail