Depressiepreventie bij jongeren via STORM blijkt succesvol

Facebooktwitterlinkedinmail

7 december 2021 – In Oost-Brabant is een programma ontwikkeld voor depressiepreventie bij jongeren, de aanpak blijkt succesvol. Het programma, ‘STORM’, loopt via het onderwijs en is opgenomen in de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. 

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) bracht onlangs een virtueel werkbezoek aan STORM: ‘Ik wil graag horen wat er nodig is voor een succesvolle uitrol in andere regio’s.’ Wethouder Kees van Geffen van de gemeente Oss: ‘Ik denk dat het heel goed is dat STORM nu landelijke aandacht krijgt. Door corona worstelen veel meer jongeren met eenzaamheid en twijfels over de toekomst, STORM kan hen weer perspectief bieden.’

Hoe werkt de STORM-aanpak?
STORM staat voor Strong Teens and Resilient Minds, het is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak om een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn. Om onderwijsprofessionals te helpen bij het signaleren en bespreekbaar maken van depressiviteit en suïcidale gedachten worden op alle STORM-scholen z.g. gatekeeperstrainingen gegeven. De screening is het startpunt van de aanpak: alle leerlingen vullen in het tweede en vierde leerjaar een vragenlijst van de GGD in. ‘Als daaruit blijkt dat een jongere suïcidaal is, gaan we binnen 48 uur in gesprek’ vertelde jeugdverpleegkundige Marie-Louse Lamers van GGD Hart voor Brabant.

Vaardigheidstraining voor kwetsbare leerlingen
Blokhuis kreeg ook informatie over Op Volle Kracht, een vaardigheidstraining voor kwetsbare leerlingen. Schoolpsycholoog Dennis Driessen: ‘We leren hen wat de relatie is tussen gebeurtenissen, gedachten en gevoelens, en hoe ze dit proces kunnen beïnvloeden. We zien leerlingen hierin enorme stappen maken’.

Zorg en onderwijs verbinden
Wethouder Joost Hendriks van de gemeente Cuijk adviseert zijn collega’s in den lande om stevig te investeren in de verbinding met zorg en onderwijs: ‘Er is meer nodig dan een goed inhoudelijk programma om dit van de grond te krijgen.’ Programmaleider Sanne Rasing van GGZ Oost-Brabant erkent dat: ‘Dat gemeentes ons het vertrouwen en de financiële ruimte gaven om te onderzoeken wat het beste werkte, kwam de kwaliteit van het programma ten goede.’

Bron: vng.nl

Heb jij hulp nodig?
Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 (24/7 bereikbaar), 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

Dit bericht is 1899 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail