Postnatale depressie komt ook voor bij vaders

Facebooktwitterlinkedinmail

vader, baby

Niet alleen moeders, maar ook vaders kunnen een postnatale depressie krijgen. Een depressie van de vader heeft hetzelfde effect op een peuter als een depressie van de moeder, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Om die reden zouden zowel moeders als vaders gescreend en behandeld moeten worden voor postnatale depressie. Probleemgedrag bij kinderen kan zo wellicht voorkomen worden. Dit meldt vakbladvroeg.nl.

Een depressie van de vader heeft hetzelfde effect op een peuter als een depressie van de moeder. In beide gevallen loopt een peuter meer risico op het ontwikkelen van probleemgedrag zoals slaan, liegen, angst en verdriet. Mannen die voor het eerst vader worden zouden daarom net als  moeders moeten worden gescreend en behandeld voor postnatale depressie.

Dit blijkt uit een studie van de  Northwestern University waarover ScienceDaily bericht. Het is één van de eerste studies  waaruit blijkt dat een depressie van de vader hetzelfde effect op een peuter heeft als een depressie van de moeder. Eerdere onderzoeken hebben zich voornamelijk gericht op moeders met een depressie en hierin werd gevonden dat hun symptomen invloed kunnen hebben op het gedrag van peuters. “Ook emoties van vaders hebben invloed op hun kinderen”, aldus Sheehan Fisher, auteur van de studie. “Jonge vaders zouden net als  moeders moeten worden gescreend en behandeld voor postnatale depressie.”

Vroege interventie
Eerdere studies hebben al laten zien dat vaderschap het meest kwetsbare moment in zijn leven is om een depressie te ontwikkelen. Deze studie toont aan hoe belangrijk de stemming van de vader na de bevalling is. Deze bepaalt voor een groot deel het traject van de depressie en lijkt de problemen van het kind op peuterleeftijd te voorspellen.

“Vroege interventie voor zowel moeders als vaders is de sleutel,” zegt Sheehan. “Als we ouders met depressieve klachten eerder signaleren en hen behandelen, dan worden de kinderen niet te lang blootgesteld aan de symptomen en minder beïnvloed door het depressieve gedrag van de ouder.”

Sheehan verzamelde gegevens van bijna 200 koppels met 3-jarige kinderen. Deze koppels hadden deelgenomen aan een eerdere studie naar depressie rond de geboorte van hun kind. De ouders vulden onafhankelijk van elkaar vragenlijsten in over ouderlijke depressie, de relatie met hun partner en het internaliserende en externaliserende gedrag van het kind.

Bevindingen
Enkele opvallende conclusies uit het onderzoek:
* Het niveau van depressie van de vader en/of de moeder tijdens de peutertijd van hun kind was rechtstreeks gekoppeld aan het internaliserende en externaliserende gedragsproblemen;
* Ouders die vlak na de geboorte van hun kind tekenen van depressie meldden, bleken deze symptomen ook nog na drie jaar te hebben. Depressie vlak na de geboorte lijkt een aanzet te zijn voor latere depressies.
* Conflicten tussen de ouders dragen minder bij aan problemen in het gedrag van hun kind dan het hebben van een depressieve ouder.

Sheehan is onderzoeker aan de Northwestern University Feinberg en psycholoog aan het Northwestern Memorial Hospital. De studie is online verschenen in het tijdschrift Couple and Family Psychology: Research and Practice.

Parents’ depression can lead to toddlers in trouble

Dit bericht is 32227 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail