Aan de slag met eenzaamheid, eenzaamheid, vakantieperiode, depressiepreventie, een tegen eenzaamheid, apathie, eenzaamheid, depressie, eenzaam

21 juni 2023 –  Ongeveer een kwart van de Nederlanders krijgt ooit te maken met een depressie. Preventie van depressie is belangrijk en in veel gevallen kosteneffectief. Tegelijkertijd is de preventie van depressie uitdagend omdat het een samenhangende en lokale aanpak vraagt: gericht op verschillende doelgroepen en in verschillende leefomgevingen. De nieuwe factsheet ‘Depressiepreventie op…

kwetsbare mensen, samen minder suïcide, preventiebeleid, suïcidaal gedrag, suïcidaliteit bij autisme, depressiepreventie, jongere daklozen, contact disorder, dakloosheid, dakloos, jongeren, doordrenkt, zelfmoord, zeeland

7 december 2021 – In Oost-Brabant is een programma ontwikkeld voor depressiepreventie bij jongeren, de aanpak blijkt succesvol. Het programma, ‘STORM’, loopt via het onderwijs en is opgenomen in de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025.  Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) bracht onlangs een virtueel werkbezoek aan STORM: ‘Ik wil graag horen wat er nodig is voor een succesvolle…

21 november 2018 – Om inzicht te krijgen én te geven in manieren om depressies te voorkomen en mentale gezondheid te bevorderen, voert het Trimbos-instituut een landelijke verkenning uit. Organisaties die activiteiten organiseren op het gebied van depressiepreventie, worden aangemoedigd deze aan te melden. Dit onderzoek moet inzichten opleveren voor het Meerjarenprogramma Depressiepreventie van het ministerie…

24 mei 2016 – Op Volle Kracht (OVK) lijkt geen effectieve depressiepreventie bij middelbare scholieren in achterstandswijken. Dat concludeert Karlijn Kindt uit het onderzoek waarop ze vrijdag 20 mei promoveerde aan de Radboud Universiteit. Ruim 1.300 jongeren tussen 11 en 16 jaar uit achterstandswijken vulden gedurende een jaar vragenlijsten in om zo het effect van…