Deelnemers gezocht voor onderzoek naar hallucinaties bij psychosegevoeligheid

Facebooktwitterlinkedinmail

5  juni 2022- Heb je zelf ervaring gehad met auditieve (stemmen horen) of visuele hallucinaties? Dan zijn wij op zoek naar u. Binnen de Universiteit Maastricht is een team bezig met het ontwikkelen van een vragenlijst om authentieke van geveinsde hallucinaties te onderscheiden.

Wat zijn nu hallucinaties? Dit zijn zintuigelijke ervaringen die niet overeenkomen met wat er in werkelijkheid gebeurt. Bij een hallucinatie zie, hoor, voel, proef of ruik je dingen die niet in de buitenwereld voorkomen. Tijdens dit onderzoek wordt onderzocht hoe effectief verschillende instrumenten zijn in het opsporen van kenmerken van hallucinaties, zowel binnen de kliniek maar ook binnen het strafrecht.

Wij hebben een vragenlijst ontwikkeld die dit tracht te onderzoeken. Maar om te kijken of deze vragenlijst meet wat hij behoort te meten willen we deze vragenlijst en andere soortgelijke vragenlijsten voorleggen aan ervaringsdeskundigen die hallucinaties hebben ervaren. Dus wij kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken!

Naar wie zijn wij op zoek?

Mannen en vrouwen die:

  • Ouder zijn dan 18 jaar
  • Hallucinaties hebben ervaren en/ of hiervoor nog onder behandeling zijn
  • Geen acute hallucinaties ervaren op het moment van invullen van de vragenlijsten
  • De Nederlandse taal begrijpen en beheersen

Tijdsinvestering in het onderzoek:
De totale duur van het onderzoek is éénmalig 45 minuten. Via onderstaande link wordt u doorverwezen naar een online platform waar wij u vragen om een aantal vragenlijsten in te vullen. Daarnaast zullen wij u ook een aantal algemene vragen stellen, zoals leeftijd, opleiding, etc. Uiteraard worden deze gegevens anoniem verwerkt. U krijgt daarbij nog aanvullende info via onze link.

Mogelijke risico’s/nadelen:
Aan dit onderzoek zijn geen mogelijke risico’s of nadelen verbonden. Mocht je besluiten mee te doen, dan heb je het recht deze beslissing op elk moment terug te draaien. Dit geheel zonder negatieve gevolgen of het geven van een reden. Het al of niet deelnemen aan dit onderzoek zal verder ook geen invloed hebben op uw lopende behandeling.

Wat levert deelname op voor jou?
Mocht u besluiten deel te nemen aan dit onderzoek, dan draagt u bij aan het verkrijgen van inzicht in de kenmerken van authentieke hallucinaties. Daarnaast helpt u mee aan het ontwikkelen van een specifiek meetinstrument naar het opsporen van geveinsde hallucinaties. Deelname is geheel vrijwillig.

Mocht u verder nog vragen hebben over (deelname aan) dit onderzoek, dan kan u contact opnemen via:

Dr. Maarten J.V. Peters (onderzoeker Maastricht University): m.peters@maastrichtuniversity.nl
Tel: 043-3883395

Klarissa Ponstein (onderzoeksstagiaire Master Mental Health FPN, Maastricht University): k.ponstein@student.maastrichtuniversity.nl

Meer informatie via deze link >>>

Meer weten over visuele hallucinaties?

Bron: psychosenet.nl

Dit bericht is 1515 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail