Consumer Quality index (CQi) hernieuwd

Facebooktwitterlinkedinmail

21 mei 2024 – De CQi geeft ggz-organisaties inzicht in hoe cliënten de kwaliteit van zorg ervaren en op welke kwaliteitsaspecten zij kunnen verbeteren. Patiënten en professionals wilden meer thema’s over de kwaliteit van zorg, zoals herstelgericht werken, toevoegen aan de CQi om bij te kunnen sturen. Met deze input heeft Akwa GGZ samen met MIND en de Nederlandse ggz de CQi voor de ggz en verslavingszorg hernieuwd.

Zorgaanbieders kunnen deel van CQi zelf samenstellen
Zorgaanbieders kunnen nu een deel van de CQi zelf samenstellen door thema’s of ervaringsvragen toe te voegen, afgestemd op eigen wensen en actuele ontwikkelingen. Deze thema’s en ervaringsvragen kunnen door de zorgaanbieder op ieder gewenst moment worden ingezet. De basis van de huidige CQi blijft onveranderd. Door het niet meer uitvragen van patiëntkenmerken leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en aandoening is de CQi anoniem en kan breder worden ingezet voor leren en verbeteren.

Optionele thema’s voor ambulante ggz en verslavingszorg
De thema’s empowerment door de behandelaar, evalueren van de behandeling en betrekken van de directe omgeving, of ervaringsvragen over wachttijdoverbrugging, eHealth, continuïteit en afronden behandeling kunnen optioneel worden toegevoegd.

Optionele thema’s voor klinische ggz en verslavingszorg
De thema’s veiligheid, daginvulling, omgeving en omgang, of de ervaringsvragen over het eten en de na- of vervolgzorg kunnen optioneel worden toegevoegd. Voor klinische opname is het inzetten van de CQi niet verplicht. De zorgaanbieder kan uit alle vragen, de thema’s veiligheid, daginvulling, omgeving en omgang, of de twee ervaringsvragen zelf een CQi-vragenlijst samenstellen.

Leveranciers van vragenlijsten
Akwa GGZ heeft ICT-leveranciers op de hoogte gebracht van deze ontwikkelingen. Als jouw ICT-leverancier nog vragen heeft, dan kan er contact worden opgenomen met servicedesk@ggzdataportaal.nl

Download de nieuwe CQi vragenlijst in de Bibliotheek met vragenlijsten
Bibliotheek

Bron: akwaggz.nl

Dit bericht is 397 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail