Toekomst GGZ Momentum veiliggesteld door fusie met VIGO

Facebooktwitterlinkedinmail

21 maart 2022 – Stichting GGZ Momentum en Stichting Vincent van Gogh, onderdeel van VIGO, zijn voornemens om bestuurlijk te fuseren. De Raden van Toezicht, de Ondernemingsraden en Cliëntenraden van beide organisaties hebben hiermee ingestemd. De fusie wordt definitief als de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hieraan hun goedkeuring verlenen.

Momentum was niet langer in staat om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Afgelopen week is overeenstemming met de schuldeisers bereikt over een volledige sanering van de schulden. De goede relatie van VIGO/Vincent van Gogh met de zorgverzekeraars heeft er mede voor gezorgd dat zij dit voornemen tot fusie steunen. Daarmee zijn de cliënten van Momentum verzekerd van de continuïteit en kwaliteit van de zorg.

VIGO zet de zorg aan cliënten met de behandelteams van Momentum voort in de huidige vestigingsplaatsen van Momentum. Aangezien het een fusie betreft en de hele entiteit Momentum overgaat naar VIGO worden alle medewerkers, cliënten en systemen “overgenomen”. Voor de medewerkers wordt hiermee hun baanzekerheid gegarandeerd en ook de zorg voor alle cliënten blijft zo gegarandeerd. Medewerkers die hun baan recent hebben opgezegd, kunnen ook nog in gesprek om werkzaam te blijven bij Momentum.

Momentum Interim bestuurder Karel Verweij over de voorgenomen fusie: “Als de fusie definitief doorgaat – en alles wijst daar nu op – is dat de best mogelijke oplossing voor de cliënten en medewerkers van Momentum. VIGO is een zeer professionele en financieel solide organisatie en zorgt met medewerking van de zorgverzekeraars voor het voortbestaan van het huidige Momentum. Ik heb veel respect voor de inzet en het geduld van onze medewerkers in deze spannende tijden. En dat geldt ook voor alle partijen die bij de fusie betrokken zijn.”

Bestuursvoorzitter Jolande Tijhuis van VIGO: “We vinden het onze maatschappelijke opdracht om ervoor te zorgen dat de cliënten van Momentum hun zorg blijven behouden. Daarom zetten we ons maximaal in om de fusie te realiseren en tot een succes te maken. Verder zijn we blij met de medewerkers van Momentum als nieuwe collega’s. We vinden het belangrijk dat zij in hun eigen teamverband kunnen blijven werken. VIGO biedt veel perspectief, ook op het vlak van scholings- en carrièremogelijkheden binnen de breedte van de VIGO groep. De ondersteunende processen zoals HR, ICT en administratie zullen profiteren van de uitgebreide kennis en ervaring van VIGO. Verder neemt VIGO vanwege de bestuurlijke fusie, het bestuur en toezicht over en behouden we de komende tijd de naam Momentum en de website.”

De formele goedkeurings- en adviestrajecten voor deze bestuurlijke fusie zijn in gang gezet.

Over Momentum

GGZ Momentum biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en helpt mensen herstellen met klachten op het gebied van geestelijke gezondheid. Wij bieden onze gelokaliseerde zorg aan in de provincie Noord-Brabant en Gelderland en zijn toegankelijk voor alle inwoners van Nederland. Wij hebben specifieke deskundigheid in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, verslavingsproblematiek en compulsieve stoornissen. Onze ruim 100 medewerkers werken voor zo’n 1.300 cliënten vanuit vestigingen in Breda, Eindhoven, Helmond, Nijmegen en ’s-Hertogenbosch.

Over Vincent van Gogh

Vincent van Gogh is een organisatie voor specialistische ggz in Zuid Nederland met een behandelaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met (ernstige) psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblemen.
Vincent van Gogh werkt samen met partners in het netwerk aan nieuwe perspectieven voor de toekomst binnen de ggz, met als thema: ‘Gewoon anders – samen werken aan de beste ggz’. Toegankelijk, dichtbij en persoonsgericht.

Vincent van Gogh is onderdeel van VIGO. Een samenwerking voor de best mogelijke jeugdzorg, forensische zorg en geestelijke gezondheidszorg. Van lichte, ambulante tot complexe en gesloten zorg. We helpen mensen waar dat het meeste effect heeft: liefst thuis als het kan, of anders door een (tijdelijke) opname in een veilige omgeving.

Bron: persbericht

Dit bericht is 5113 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail