Congres Relationeel werken: gewoondoen & goeddoen op 28 maart 

Facebooktwitterlinkedinmail

9 januari 2022 – Op dinsdag 28 maart 2023 organiseert Sympopna  in de Basiliek te Veenendaal het congres Relationeel werken: gewoondoen & goeddoen. Een pleidooi om in deze tijden van beheersing, verantwoording en verzakelijking het relationeel werken in de kern van zorg- en hulpverlenen te plaatsen. Daarnaast geeft de uitwisseling tussen inleiders en deelnemers (onderling) over de praktijk van relationeel werken inspirerende gedachten, uitdagende perspectieven voor het eigen handelen en handvatten om in de organisatie aan de slag te gaan. 

De samenleving is onrustig. Er doen zich crisissen voor op vele maatschappelijke gebieden, polarisaties tussen groepen mensen zijn aan de orde van de dag, een afnemend vertrouwen tussen burgers en overheden wordt dagelijks genoemd in allerlei sociale media.

Tegelijkertijd zijn professionals in zorg, welzijn en publieke diensten op zoek naar passende antwoorden en oplossingen bij de onrust en dagelijkse vraagstukken van burgers. Afstemmen en aansluiten bij de werkelijkheid van burgers en hulpvragers is daarbij voor professionals geen eenvoudige opgave. De actuele maatschappelijke context met een klemtoon op beheersing, verantwoording en verzakelijking stelt grenzen aan wat ze mogen, wat ze kunnen binnen institutionele kaders.

‘Als je relationeel leert kijken, valt op hoe individualistisch we denken.’ (Baart, 2017)

Kan het anders?
Dit congres gaat op zoek naar een hernieuwd houvast voor professionals in het brede veld van GGZ, zorg en welzijn. We presenteren het ‘relationeel werken’ als antwoord. Relationeel werken betekent voor ons dat we de zorg- of hulpvrager opvatten als iemand die leeft in en uit relaties, in zijn context met verschillende rollen (moeder, broer, buurman, vrijwilliger of vriendin). Waarbij onderliggend bij veel (hulp)vragen een diep verlangen schuil gaat naar erkenning, erbij horen, gezien worden en van betekenis zijn.

Baart (2019) stelt het kort en krachtig: werkelijk relationeel werken is een andere manier van zorggeven en hulpverlenen: anders bedacht, anders gericht en op iets anders uit. De relatie tussen hulpvrager en professional leert wat goed is om te doen, wat op het spel staat in de relatie; niet evidence-based interventies is de focus, nog je eigen bedoelingen of gemeentelijke ambities.
Tegen deze achtergrond geven de inleiders in hun presentaties antwoorden op de vragen: Wat is de betekenis van relationeel werken voor burgers, cliënten en professionals? Hoe doe je dat in je dagelijkse praktijk? Hoe ontwikkelt een professional of team en organisatie kwaliteitsbewustzijn, passend bij relationeel werken. Zijn er al voorbeelden van deze vernieuwende praktijk?

De Basiliek, Veenendaal
Dinsdag 28 maart 2023

Nog twee dagen vroegboekkorting! 

Vroegboektarief tot 11 januari !! €320,- p.p.
na 11 januari 2023 €345,- p.p.

Meer informatie over het congres Relationeel werken >>>

Bron: persbericht

Dit bericht is 1299 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail