Congres Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Facebooktwitterlinkedinmail

11 mei 204 – Op donderdag 6 juni 2024 vindt het congres ‘Gezinnen met meervoudige en complexe problemen’ plaats in Eindhoven. Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vaak te maken met verschillende, met elkaar verweven uitdagingen en problemen, die elkaar kunnen versterken en het oplossen ervan kunnen bemoeilijken.

Voor hulpverleners is het ook vaak buitengewoon gecompliceerd om met deze gezinnen te werken. Professionals staan voor de moeilijke taak om de verbinding met deze gezinnen aan te gaan en samen te werken aan een kluwen van psychologische, pedagogische en systemische problemen als huiselijk geweld, kindermishandeling, hechtingsproblemen en complexe scheidingen. Maar ondertussen zijn er ook materiële en maatschappelijke problemen als schulden, werkloosheid en bestaansonzekerheid. Ook is er wat deze gezinnen betreft een veelheid aan protocollen, procedures, richtlijnen en evidence-based interventies waar in de alledaagse praktijk rekening mee gehouden dient te worden.

Op dit congres staan zeven ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk garant voor een interessant en praktijkgericht programma dat deze problematiek vanuit verschillende perspectieven belicht.

Meer…

Sprekers

  • Dr. Guido van de Luitgaarden (Euregionaal Congresburo) – Dagvoorzitter
  • Dr. Jana Knot – Dickscheit (Rijksuniversiteit Groningen) – Het spanningsveld van richtlijn, werkzame elementen en typologieën van gezinnen met meervoudige en complexe problemen
  • Dr. Sabine van der Asdonk (Universiteit Leiden) – Intergenerationeel trauma kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Drs. Katrien De Vuyst (Pro6 Jeugdhulpverlening) – VIER: Verbinding In Elke Relatie
  • Prof. Dr. Rudi Roose (Universiteit van Gent) – Herstel van zelfregulatie
  • Drs. Marije Ronde (Elker Jeugd & Onderwijs) – De begeleiding van beginnend delinquent- en normoverschrijdend gedrag
  • Prof. Dr. Geert Jan Stams (Universiteit van Amsterdam) – Gehechtheid in complexe gezinnen
  • Drs. Monique Scheres (Mutsaersstichting) – (Samen-)werken met een signaleringsplan in complexe gezinssituaties
  • Bregje Verdam (PSW) – (Samen-)werken met een signaleringsplan in complexe gezinssituaties
  • Drs. Guus Feron (Euregionaal Congresburo) – Congresmanager

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij SKJ, NIP K&J / NVO-OG, Registerplein, AbSG*, Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundig Specialisten Register, FGzPt, Register Vaktherapie, LV POH-GGZ.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op de website van het Euregionaal Congresburo.

Bron: persbericht

Dit bericht is 540 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail