CNV: Psychische aandoeningen moeten bespreekbaar worden op de werkvloer

Facebooktwitterlinkedinmail

8 november 2018 – Bijna twee miljoen Nederlanders hebben last van psychische klachten, zoals een depressie of persoonlijkheids-, angst- of paniekstoornis. Toch is dit onderwerp nog vaak onbesproken op de werkvloer. Daar moet verandering in komen, vindt het CNV, mede dankzij het manifest ‘Psychische Diversiteit Werkt’.

Het taboe op psychische aandoeningen doorbreken, met hulp van zowel vakbonden als ondernemingsraden en werkgevers. Dat is het doel van het manifest dat zes ingrediënten bevat die moeten bijdragen aan een grotere bekendheid, meer begrip en openheid over psychische aandoeningen.

Onderschat

Jan de Vries, voorzitter van CNV Connectief, denkt dat de problematiek waar veel werknemers mee kampen, onderschat is. ‘Bij vakbonden en ondernemingsraden is onbekend hoeveel mensen met psychische klachten of problemen rondlopen.’ Tegelijk heerst er een taboe op het onderwerp, denkt hij. ‘Een fysieke beperking is zichtbaar en herkenbaar, psychische problemen zijn dat niet. Daarom komt het moeilijker op de agenda van de werkgever. Dus is het goed dat we dit manifest ondertekenen. We nemen onze verantwoordelijkheid.’

Een fysieke beperking is zichtbaar en herkenbaar, psychische problemen zijn dat niet. Daarom komt het moeilijker op de agenda van de werkgever.

Dankzij de commissie Diversiteit is het onderwerp op de agenda gekomen bij de vakbond. Margriet Janssen-Stol zit in die commissie vanuit de sector Onderwijs van CNV Connectief en is betrokken geweest bij het ontwikkelen van het manifest en bijbehorend rapport. ‘We zijn er al bijna drie jaar mee bezig. We lazen steeds meer over het onderwerp en de cijfers die bekend zijn over psychische aandoeningen.’ Daarom werd er een rapport geschreven over het onderwerp, om de aandacht te vergroten. Dit werd vervolgens op het jaarcongres van de commissie in samenwerking met Samen Sterk zonder Stigma, een initiatief van directeuren uit de GGZ, toegelicht.

‘Die samenwerking heeft ook onze ogen geopend’, zegt Janssen-Stol. ‘We begonnen na te denken over hoe je met deze klachten om moet
gaan, ook op het werk.’

Ambassadeurs

De ervaringsverhalen van ambassadeurs die vanuit Samen Sterk zonder Stigma aanwezig waren op het jaarcongres, overtuigden De Vries nog meer. ‘Deze groep van ambassadeurs bestaat niet alleen uit mensen met een handicap, maar ook uit hun naasten of beroepskrachten. Zij proberen de vooroordelen en stigmatisering rondom psychische aandoeningen te doorbreken.’

Zo ook Karin den Oudsten. Twintig jaar geleden, na haar eerste bevalling, kreeg ze een depressie. Na haar tweede bevalling werd ze acuut psychotisch, met een opname als gevolg. ‘Ik heb altijd goede banen gehad bij multinationals. Bij mijn terugkomst werd ik op een respectvolle manier begeleid door de bedrijfsarts en kon ik mijn werk weer oppakken.’

Velen hebben geen idee wat een psychose of depressie inhoudt. Of wat de verschillen zijn.

Maar jaren later, nadat Den Oudsten werd ontslagen wegens boventalligheid, was er minder begrip. ‘De plotselinge stress zorgde voor symptomen van een beginnende psychose. De bedrijfsarts was inmiddels met pensioen, de nieuwe luisterde amper naar mijn verhaal. Hij vertelde me dat ik moest afvallen en moest gaan sporten. Dan zou het allemaal goed komen.’

Haar psychische gezondheid ging achteruit in de maanden die volgden en Den Oudsten nam zelf het besluit om per direct te stoppen met haar werk. Ze liet zich omscholen en geeft nu gastlessen aan kraamverzorgenden, studenten Verloskunde en hbo-verpleegkundigen in diverse medische centra. Ook begeleidt ze vanuit haar eigen praktijk mensen met psychische klachten. Ze wil met het ambassadeurschap de onwetendheid over het onderwerp wegnemen. ‘Velen hebben geen idee wat een psychose of depressie inhoudt. Of wat de verschillen zijn.’

Lees verder in Mijn Vakbond: download het artikel.

Bron: CNV

Dit bericht is 2888 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail