Krachten bundelen in de buurt voor een persoonsgerichte aanpak

Facebooktwitterlinkedinmail

15 september 2020 – Werken aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag stond de afgelopen jaren hoog op de agenda. Maar, hoe kom je tot een persoonsgerichte aanpak voor de groep waar voldoende en toereikende levensbrede hulp nodig is, zodat zij optimaal deel kunnen nemen aan de samenleving?

Denk aan mensen met ernstigste psychische of psychosociale problemen, mensen met dementie of LVB. Het zorgen voor veiligheid – van zowel deze mensen als omwonenden – en integratie in de wijk vormen hierin een belangrijk onderdeel. Deze omslag maken we niet van vandaag op morgen: we staan nog aan het begin. Hoe zorgen we dat de samenleving er klaar voor is? En ‘ons soort mensen’* ook open gaat staan voor de ander soort mensen?

Deze publicatie geeft een kijkje in de keuken van een vijftal praktijken. Achtereenvolgens zijn dat Leiden, Wageningen, Tiel, Breda en Amstelveen. Daarbij reflecteren een ervaringsdeskundige ggz (Trista Hanssens) en een familie-ervaringsdeskundige (Joke van der Meulen) op de beschreven praktijkvoorbeelden. Immers, ervaringsdeskundigen weten bij uitstek wat de doelgroep nodig heeft om zich welkom te voelen. Maar ook weten zij als geen ander welke weerstand mensen met psychische problemen kunnen ondervinden. Ervaringsdeskundigheid is, naast wetenschappelijke kennis en professionele praktijkkennis, dan ook de derde bron van kennis. Wat valt hen op? Wat spreekt hen aan? Waar zien zij ontwikkelpunten? Achter elke praktijkbeschrijving en in de slotbeschouwing, lees je hun visie.

Met deze publicatie hopen we andere praktijken in het land te inspireren en handvatten te geven bij het zetten van de volgende stap in het prettig samenleven in de buurt. Zodat iedereen zo gewoon mogelijk kan wonen en meedoen in de samenleving, buurt en straat.

Download de publicatie.

Zorg+Welzijn schreef een artikel over deze publicatie. Lees het artikel.

*Ons soort mensen, afgekort OSM, staat voor het verschijnsel dat mensen zich graag geassocieerd zien met mensen met dezelfde levensstijl en gewoonten. Daar tegenover staat de andere soort mensen, afgekort ASM, de groep waar je juist niet bij wilt horen en waar je je van wilt onderscheiden.

Bron: verwardgedrag.nl

Dit bericht is 1478 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail