ptss, kennissessie, RESET, jeugdtrauma, ingrijpende ervaringen, psychotische stoornis, congres, psychotrauma

14 maart 2024 – Traumagerichte behandeling voor patiënten met (complexe) post-traumatische stress stoornis ((C)PTSS) kan verbeterd worden door de behandeling te intensiveren. Bij deze nieuwe intensieve traumagerichte behandeling worden exposure therapie, EMDR therapie, psychoeducatie en lichamelijke activiteit gecombineerd en aangeboden in een kort tijdsbestek van acht dagen. De behandeling blijkt zeer effectief en veilig voor…

veteranen, herstel, trauma, ptss

12 maart 2024 – Voor de opleiding tot verpleegkundig specialist aan de Hogeschool Utrecht heeft Ton Müller onderzoek gedaan naar welke interventies het herstel bevorderen van veteranen met aanhoudende PTSS-klachten. “Hoe kan je deze groep cliënten helpen als zij na het doorlopen van een traumabehandeling nog klachten houden?”, vroeg hij zich af. Het onderzoek is…

richtlijn depressie, landelijke monitor depressie, introvert, depressiecentrum, hulp bij zelfdoding, zelfdoding, antidepressiva, mentale dip, MINDCOG, onderzoek, pieker, somber, terugval, ernstige depressies , piekeren, apathie, depressie, zelfdoding,

4 maart 2024 – Het vóórkomen van depressieklachten en aanverwante klachten – zoals angst- en burn-outklachten – neemt bij diverse risicogroepen in de algemene bevolking en de beroepsbevolking al sinds langere tijd toe. De coronacrisis lijkt vooral bij meisjes en jonge vrouwen al langer bestaande stijgende trends te hebben versterkt. Ook het gebruik van huisartsenzorg…

werknemers, ziekteverzuim, pyshisch verzuim, beroepsziekten, ondernemers, hoge werkdruk, burn-out, psychiaters, stress, burn-outklachten , eCoaching, ziekteverzuim, dopamine, burn-out preventie, MKB, stress, beroepsziekten, burnout, psychische klachten

26 februari 2024 – Amsterdam UMC, VU Amsterdam en een groot aantal partners ontwikkelen een vernieuwende manier om stress aan te pakken en veerkracht te vergroten binnen organisaties. Dit baanbrekende initiatief van 10,8 miljoen euro wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en valt binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda. Hoogeleraar…

groene omgeving, groene psychiatrie, buiten werken, buitenlucht, groen, de groene ggz, groene ggz, natuur, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid , natuur

23 februari 2024 – Kinderen die beschikken over meer groene plekken in de omgeving van thuis en school hebben minder last van angstklachten. Dat blijkt uit een langjarig onderzoek in de Spaanse provincie Barcelona, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Environmental Psychology, zo meldt hetNederlands Jeugdinstituut (NJi). De onderzoekers volgden meer dan vijfhonderd kinderen over…

wandelen, pesten en autisme

22  februari 2024 – Je creatieve denkvermogen stijgt met zo’n 60% als je wandelt, zo blijkt uit een onderzoek van Standford University. Tel daarbij op dat elke 20 minuten 2 minuutjes matig-intensief bewegen zeer positieve effecten heeft, en je bent goed bezig! VU in Beweging   VU in Beweging heeft als doel om medewerkers en studenten…

EMDR, autisme,

17  februari 2024 – Een korte aanvullende behandeling gebaseerd op EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is effectief in het verminderen van de ernst en hoeveelheid van schrikbeelden die plotseling kunnen opkomen bij mensen die suïcidaal zijn. Ook de suïcidale gedachten verminderde. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Jaël van Bentum dat ook een aantal…

richtlijn depressie, landelijke monitor depressie, introvert, depressiecentrum, hulp bij zelfdoding, zelfdoding, antidepressiva, mentale dip, MINDCOG, onderzoek, pieker, somber, terugval, ernstige depressies , piekeren, apathie, depressie, zelfdoding,

17 februari 2024 – Waarom ontwikkelt de een wél een depressieve stoornis, en de ander niet? Dat is de vraag die Hanna van Loo dagelijks bezighoudt. Nu is ze bezig met onderzoek dat de rol van genen en omgevingsfactoren in een depressie belicht. ‘Het is niet zo dat er één depressie-gen is. Maar er zijn…

16 februari 2024 – Herstel is een belangrijk onderdeel van de zorg voor mensen met een psychische aandoening. In eerder kwalitatief onderzoek over de zorgstandaard Herstelondersteuning gaf drie kwart van de deelnemende teams aan dat herstelondersteuning een aandachtspunt is en dit graag willen verbeteren. Ook gaven deze teams aan dat maar in 37% sprake is…

verplichte anticonceptie, anticonceptie, anticonceptiepil

13 februari 2024 – Het gebruik van anticonceptie dat een synthetische vorm van progesteron (progestageen) bevat, kan bij vrouwen met depressieve klachten en suïcidale gedachten leiden tot een verhoogd risico op zelfdoding. Onderzoekers aan het Nederlands Herseninstituut hebben nu het mechanisme ontdekt dat mogelijk ten grondslag ligt aan dit proces. “We hopen dat deze bevinding…

ADHD-medicatie, MDMA, PSY-PGx onderzoek., dwangbehandeling, MDMA, medicatie

10 februari 2024 – Per 1000 inwoners nam het aantal volwassen vrouwen met ADHD-medicatie toe met 20%, waardoor de verhouding man/vrouw bij volwassenen in 2023 bijna gelijk is. Bij meisjes steeg het aantal harder dan bij jongens, echter zijn er nog altijd meer jongens met ADHD-medicatie. Dit meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) deze week…