MIND: niet de zorgvraag remmen maar tijdig steun bieden in regioplan

Facebooktwitterlinkedinmail

8 februari 2024 –  Om de zorg beter te laten aansluiten bij de vraag en om samenwerking te bevorderen, zet Nederland steeds meer in op samenwerking in de 31 zorgregio’s. De regio krijgt een grotere rol als bestuurlijke en organisatorische eenheid. Eerder al moesten alle regio’s een beeld opstellen van de huidige en toekomstige zorgvraag. Vóór 2024 moesten alle regio’s vervolgens een regioplan maken.

MIND ziet veel aandacht voor mentale gezondheid; dit is een positieve ontwikkeling. Wel wijzen we erop dat meer proactieve zorg nodig is, in plaats van activiteiten die zijn gericht op het terugdringen van de zorgvraag. We roepen daarbij op om de mensen die het betreft, te betrekken bij de uitwerking van de plannen.

Mentale gezondheid een terechte prioriteit
MIND heeft de opgeleverde regioplannen geanalyseerd en beoordeeld. Alle regio’s benoemen dat er op het gebied van mentale gezondheid nodig iets moet gebeuren. Oplopende wachtlijsten, te weinig passende zorg, toenemend psychisch lijden en verwachte sterke afname van personeel vragen inderdaad om actie. MIND is blij dat alle regio’s hier plannen voor hebben gemaakt. Wel merken we op dat er grote verschillen zijn in de grondhouding en de gekozen oplossingen ten opzichte van mentale gezondheidsproblemen. Gaat het om problemen die vanzelf overgaan als je je ervan bewust bent dat het leven geen feestje is, of is het meer en serieuzer dan dat? MIND wijst erop te vertrouwen dat iemand niet zonder reden om hulp vraagt.

Proactieve zorg voorkomt toename van klachten
Veel psychisch leed en uiteindelijk duurdere zorg kan voorkomen worden door tijdig en laagdrempelig aan te sluiten bij de hulpvraag van mensen. Een uitgestoken hand die je opvangt als je gaat wiebelen en niet wacht tot je daadwerkelijk valt en van de grond opgeraapt moet worden. Alcohol- en middelengebruik en verschillende vormen van eet-problematiek zijn niet altijd te duiden zijn als ‘lifestyleproblemen’ waar mensen in gecoacht moeten worden. Het kan een signaal zijn van ernstige onderliggende problematiek. De in het IZA genoemde laagdrempelige steunpunten, zoals zelfregie en herstelinitiatieven kunnen hier een belangrijke rol vervullen in dit proactieve aanbod. Gebiedsgerichte financiering kan een goede mogelijkheid zijn om integrale zorg en ondersteuning vorm te geven in een regio. MIND roept daarom op om niet af te wachten maar tijdig in gesprek te gaan met de betrokkene om de hulpvraag scherp te krijgen.

Oproep
Tot onze spijt constateert MIND dat hun achterban onvoldoende meegenomen is bij het maken van de regioplannen. Dit kan en moet beter in de stappen die nu gezet gaan worden. Namens de grote achterban van mensen met psychische problemen en hun naasten roept MIND dan ook op: ga bij het opstellen en uitvoeren van de werkagenda’s echt samenwerken met de mensen voor wie je het in de regio doet. Gebruik hun ervaringskennis. Heb aandacht voor wat er nodig is vanuit de leefwereld en betrek dit in de uitvoering. En organiseer samen die proactieve zorg.

MIND schreef hierover een brief aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De link naar deze brief vind je hier.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 778 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail