Kosteloze ondersteuning bij het maken van regiobeeld en -plan

Facebooktwitterlinkedinmail

31 mei 2024 –  Het Regiobeeld Psychische Problematiek (RPP) helpt u om een verdiepend beeld te schetsen van de ontwikkelingen op het gebied van psychische problematiek in uw regio. Kenniscentrum Phrenos kan organisaties en regioverbanden in 2024 en 2025 kosteloos ondersteunen bij het vorm en inhoud geven van een regiobeeld- en plan rondom psychische problematiek.

 Wat biedt het regiobreed Psychische Problematiek? 
Het RPP is onderdeel van de overkoepelende website Regiobeeld.nl. Het brengt informatie bij elkaar over sociale factoren, regionale context en het gebruik van verschillende vormen van zorg en ondersteuning. Daarvoor worden diverse bronnen gebruikt, zoals het CBS, Zorginstituut Nederland, Gezondheidsmonitor (GGD’en / CBS / RIVM), Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en Politiedata. Het Regiobeeld is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG en ontwikkeld door KPMG en Kenniscentrum Phrenos en vervolgens ondergebracht bij RIVM.

Welke ondersteuning vormen zijn er?
Om de data te gebruiken is het belangrijk deze samen met alle betrokken te interpreteren, te duiden en aan te vullen met ervaringen vanuit de praktijk. Door praktijkkennis systematisch te integreren met wetenschappelijke kennis en inzichten komt u tot onderbouwd beleid. Wij kunnen organisaties hier op diverse manieren en op vraaggerichte wijze bij ondersteunen. Deze ondersteuning varieert van intensieve procesbegeleiding, bijvoorbeeld op het vlak van domeinoverstijgend samenwerken tussen huisarts, sociaal domein en ggz, periodieke informatieve webinars en een helpdeskfunctie voor vragen van gebruikers. Op de ondersteunende Kennispagina Psychische Problematiek kunt u meer informatie vinden hierover.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Bron: kenniscentrumphrenos.nl

Dit bericht is 487 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail