Verkennend gesprek in basispakket, snellere hulp bij psychische klachten?

Facebooktwitterlinkedinmail

17 april 2024 – De vraag naar hulp en steun bij psychische klachten neemt toe. Het is belangrijk dat mensen zo snel én zo goed mogelijk (op weg) worden geholpen naar de juiste zorg of steun. Eén van de manieren is snellere triage door middel van een herstelondersteunend of verkennend gesprek. Hierin wordt breed gekeken naar de hulpvraag en het daarbij passende aanbod, zowel binnen als buiten de ggz.

Vrijdag 12 april heeft het Zorginstituut Nederland in dit bericht laten weten dat het ‘verkennend gesprek’ valt onder de Zorgverzekeringswet en daarmee vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering voor mensen met psychische klachten. MIND is blij met deze uitkomst wanneer deze er inderdaad toe leidt dat mensen via dit gesprek sneller geholpen worden met hun klachten. Wel zijn wij benieuwd waar het budget hiervoor vandaan komt, of voldoende personeel beschikbaar is om het verkennend gesprek overal aan te bieden en hoe effectief het in de praktijk zal zijn.

Goede voorbeelden van verkennend gesprek
De eerste ervaringen met het verkennend gesprek zijn positief. Zes jaar geleden begon GGZ Noord-Holland-Noord bijvoorbeeld al met de herstelondersteunende intake en twee jaar geleden GGz Breburg met het verkennend gesprek. Beide initiatieven laten zien dat een deel van de hulpvragers beter gebaat blijken bij hulp en steun buiten de ggz. Denk hierbij aan lotgenotencontact, schuldhulpverlening of toepasselijke cursussen. MIND is enthousiast over deze initiatieven wanneer deze ertoe leiden dat mensen sneller de juiste hulp krijgen. We hopen dat de verkennende gesprekken of herstelondersteunende intake ervoor zorgen dat mensen eerder passende hulp en ondersteuning krijgen en dat daardoor de wachttijden in de ggz korter worden.

Vraagtekens bij uitwerking en financiering
De beoordeling door het Zorginstituut brengt de realisatie van het verkennend gesprek een stap dichterbij. Dit goede nieuws levert ook vragen op. Zo zijn wij benieuwd of alle betrokken professionals hiermee gefinancierd zijn. Het ZIN geeft aan: “In een verkennend gesprek komen een ggz-behandelaar, een professional uit het sociaal domein en zo vaak mogelijk een ervaringsdeskundige samen om de hulpvraag van een cliënt te doorgronden.” En dat “de inzet van de huisarts en ggz-professionals in het verkennend gesprek vergoed kan worden uit het basispakket.“ MIND mist hier duidelijkheid over de vergoeding van de ervaringsdeskundige. In onze ervaring juist een onmisbare schakel om de hulpvraag te vertalen, het vertrouwen bij de cliënt te vergroten en om vanuit ervaring mee te denken over passende zorg.

Daarnaast vinden wij de definitie van het ‘verkennend gesprek’ nog breed en zijn benieuwd of varianten hierop met andere benamingen, zoals de herstelondersteunende intake, ook hier onder vallen. En vragen wij ons af hoe deze werkwijze zich verhoudt tot de rol van de Praktijk Ondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-ggz). Zal dit gesprek echt andere resultaten opleveren dan een gesprek met de POH-ggz?

Gevolgen voor beschikbaarheid ggz
Ook zijn wij benieuwd of voor het verkennend gesprek extra budget vrij gemaakt gaat worden, het gevolgen heeft voor de zorgpremie of dat de kosten voor het gesprek ten koste gaat van andere ggz. Dit laatste zou mogelijk een negatief gevolg hebben voor de beschikbaarheid van zorg en daarmee de wachtlijsten in de ggz juist niet verkorten. Daarnaast zijn wij benieuwd of de inzet van de professional bij het verkennend gesprek ten koste gaat van de inzet van die professional in de reguliere zorg. Kortom, MIND vraagt om goed zicht te houden op de consequenties van het verkennend gesprek op de overige zorg. Ook zouden we meer onderzoek willen zien naar de  effectiviteit van het verkennend gesprek: is de gekregen zorg of steun daadwerkelijk passend voor degene die de zorg ontvangt, en wat is de impact op de verkorting van de wachttijden in de ggz? Is het een effectief instrument? Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van de verkennende gesprekken goed geborgd wordt. Net als het Zorginstituut pleiten we daarom voor zorgvuldige monitoring en evaluatie van de ervaringen van de cliënten en hun naasten, op de korte en langere termijn.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 731 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail