13 februari 2017 – De fracties van de ChristenUnie en PvdA hebben Kamervragen gesteld over de medezeggenschap in zorginstellingen. Dit vanwege een recente uitspraak van de Hoge Raad over de medezeggenschap bij Lunet Zorg (zorg voor mensen met een beperking) in Brabant. De ChristenUnie en PvdA willen graag weten welke gevolgen de uitspraak van de Hoge Raad…

21 oktober 2016 – Welke veranderingen staan er in het voorstel voor een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)? Die vraag wordt nu regelmatig aan LOC gesteld. Op 30 september heeft Minister Schippers (VWS) de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gepubliceerd. Tot en met 13 november kunnen mensen via een internetconsultatie een reactie geven op dit…

7 oktober 2016 – 30 september heeft Minister Schippers (VWS) de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gepubliceerd. Tot en met 13 november kunnen mensen via een internetconsultatie een reactie geven op dit nieuwe wetsvoorstel. Eerste reactie LOC op nieuwe Wmcz LOC heeft een eerste reactie op de nieuwe Wmcz geschreven. Deze kan cliëntenraden helpen bij hun inbreng…

1 oktober 2016 – Op de valreep van september is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gepubliceerd. Minister Schippers (VWS) had eerder in een brief aan de Tweede Kamer toegezegd dat zij in september een internetconsultatie zou openstellen. De internetconsultatie Het doel van een internetconsultatie is om mensen invloed te geven op wetten en regels. Dat kan…

14 maart 2016 – In dit nieuwsbericht kondigt de LOC de leergang ondersteuner cliëntenraden aan. Deze gaat in het najaar van 2016 van start. We vragen u ook mee te denken over de inhoud van de leergang. Cliëntenraden vertegenwoordigen cliënten die zorg ontvangen. Het werk van de cliëntenraad is zeer uitgebreid en divers. Met de veranderende…

11 november 2015 – Gisteren stemde de Tweede Kamer voor de motie van de Kamerleden Bouwmeester (PvdA) en Dik-Faber (ChristenUnie). In deze motie vroeg de Kamer om meer zeggenschap voor cliënten, patiënten en verzekerden in de nieuwe zorgwet van minister Schippers. Deze wet, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, is verouderd en biedt niet de juiste voorwaarden voor sterke…

10 november 2015 – Op 31 oktober sloot de petitie om financiering en ondersteuning van cliëntenraden vast te leggen in de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Er zijn ruim 500 ondertekenaars van de petitie binnen gekomen. Dit is een sterk signaal vanuit cliënten(raden) en ondersteuners om de ondersteuning aan cliëntenraden nu eindelijk goed te…