Kamervragen over medezeggenschap in zorginstellingen

Facebooktwitterlinkedinmail

13 februari 2017 – De fracties van de ChristenUnie en PvdA hebben Kamervragen gesteld over de medezeggenschap in zorginstellingen. Dit vanwege een recente uitspraak van de Hoge Raad over de medezeggenschap bij Lunet Zorg (zorg voor mensen met een beperking) in Brabant. De ChristenUnie en PvdA willen graag weten welke gevolgen de uitspraak van de Hoge Raad heeft voor cliëntenraden in het hele land. En willen een reactie van minister Schippers horen.

Uitspraak Hoge Raad

Op 16 december 2016 deed de Hoge Raad een uitspraak over de medezeggenschap bij Lunet Zorg. Dit was vanwege een geschil tussen cliëntenraden en de Raad van Bestuur. De laatste wilde de medezeggenschap anders indelen. Niet meer op lokaal niveau, maar verdeeld over de ‘sectoren’ van zorg. Na zaken bij de kantonrechter (gelijk voor Lunet Zorg) en het gerechtshof (gelijk voor de cliëntenraden) oordeelde de Hoge Raad dat Lunet Zorg geen lokale cliëntenraden in staat hoeft te houden. Daarbij baseerde de Hoge Raad zich op de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de omschrijving van begrip ‘instelling’.

Volgens de letter van de wet is de definitie van een ‘instelling’ namelijk gekoppeld aan een WTZi-toelating. Zo’n toelating is nodig om zorg te verlenen. Maar wordt vaak op concernniveau verleend. Waar meerdere locaties en sectoren onder vallen. Lunet Zorg heeft 1 WTZi-toelating. En zou dus in theorie maar één cliëntenraad in stand hoeven houden. De Hoge Raad heeft daarmee de letter van de wet gevolgd. Maar volgens de geest van de wet moet medezeggenschap zo lokaal mogelijk vormgegeven worden. Die geest is in de wet verloren door aanpassingen die sinds 1996 zijn doorgevoerd. En daar is deze uitspraak nu het gevolg van.

Kamervragen

Vanwege deze uitspraak willen de Kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Lea Bouwmeester (PvdA) weten wat deze uitspraak betekent voor bestaande cliëntenraden. Zo vinden de CU en PvdA dat medezeggenschap zo lokaal mogelijk moet plaatsvinden (waar LOC ook altijd voor heeft gepleit). De ontwikkeling moet zelfs zo zijn dat er sprake is van zeggenschap voor mensen die zorg krijgen. Waarbij cliëntenraden aparte budgetten en ondersteuning krijgen.

Daarnaast zijn de twee fracties benieuwd naar eventuele maatregelen die minister Schippers wil nemen. Om ervoor te zorgen dat de bestaande tekortkoming in de Wmcz wordt gerepareerd. En vragen ze of de nieuwe Wmcz (die vorig jaar in consultatie was) zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer gestuurd kan worden.

En nu?

De uitspraak van de Hoge Raad betekent niet dat zorgaanbieders zomaar cliëntenraden kunnen opheffen. Een eenzijdig bestuursbesluit is niet mogelijk. Dat heeft het ministerie ook bevestigd. In het eerstvolgende nummer van Zorg & Zeggenschap wordt er meer aandacht besteed aan de uitspraak van de Hoge Raad. Nu al vragen? Stuur een e-mail aan vraagbaak@loc.nl

Bron: loc.nl

Dit bericht is 3380 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail