LOC stuurt brief aan Tweede Kamer over behandeling Wmcz 2018

Facebooktwitterlinkedinmail

13 september 2018 – Deze week was het plenaire debat over de Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) in de Tweede Kamer. LOC stuurde een brief naar de Tweede Kamerleden met punten om mee te nemen in het debat. Het is een gezamenlijke brief van LOC, KansPlus, LSR en Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ). Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en Mind ondersteunen de brief.

Versterking positie

LOC is blij dat de nieuwe wet op een aantal punten de wettelijke basis van cliëntenraden versterkt. Zodat cliëntenraden nog sterker dan nu het geval is het cliëntenperspectief kunnen inbrengen in de zorgorganisatie. Duidelijke verbeteringen zijn onder andere:

 • De invoering van het instemmingsrecht. Hierdoor hebben cliëntenraden meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op zaken die het directe leven van cliënten raken.
 • De verankering van de twee voorwaarden voor ondersteuning en financiering. Hiermee kunnen cliëntenraden in het gesprek met bestuurders duidelijk aangeven waar zij behoefte aan hebben. En hoe de zorginstelling dit kan faciliteren.
 • Het criterium bij 10 of meer zorgverleners een verplichting in te stellen voor een cliëntenraad.

Ook is LOC blij dat een aantal waardevolle punten uit de huidige wet gehandhaafd blijft. Zoals het bindend voordrachtsrecht voor een lid van de raad van toezicht. Ondanks de vele verbeteringen die het wetsvoorstel bevat, zien we ook nog belangrijke punten die aanscherping behoeven.

Aanscherping nodig

In de Brief over het debat Wmcz 2018 (pdf) pleiten LOC en de andere organisaties voor:

 • Lokaal organiseren:
  Lokale medezeggenschap moet leidend zijn. Wij verzoeken de Tweede Kamer het ‘ja tenzij-principe’ in de wet op te nemen conform de tekst van de internetconsultatie en het daarbij behorende instellingsbegrip.
 • Inspraak en medezeggenschap:
  We willen dat het wetsvoorstel duidelijk(er) wordt over het verschil tussen inspraak (art. 2) en medezeggenschap. Wij verzoeken u in de wet vast te leggen dat inspraak niet in de plaats komt van medezeggenschap door de cliëntenraad.
 • Onafhankelijke ondersteuning:
  De onafhankelijke ondersteuning is essentieel voor goede medezeggenschap. Wij verzoeken u om het instemmingsrecht op de selectie én benoeming van de onafhankelijk ondersteuner op te nemen in de wet.
 • Geschillencommissie:
  De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden heeft sinds 1996 een belangrijke positie opgebouwd in het beoordelen van geschillen en doen van uitspraken. We pleiten voor één Commissie in plaats van de mogelijkheid tot versplintering. Wij verzoeken u in de nieuwe wet te regelen dat alle zorgorganisaties gebruik maken van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden, de uitspraken bindend zijn en dat de kosten van de cliëntenraad voor juridische ondersteuning bij een gang naar de LCvV betaald worden.

Ten slotte

Er is al vele jaren sprake van een herziening van de Wmcz. We merken dat er steeds druk uitgeoefend wordt van diverse kanten om de positie van de cliëntenraad eerder te verzwakken dan te versterken. Het is daarom naar het idee van LOC en de overige ondertekenaars van de brief nodig om nu door te zetten en daadwerkelijk te kiezen voor versterking van de cliëntenraad. Zodat het cliëntenperspectief sterker naar voren komt in de zorg.

Meer informatie

Bron: loc.nl

Dit bericht is 2607 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail