Wetsvoorstel Wmcz 2018 aangenomen door Tweede Kamer

Facebooktwitterlinkedinmail

22 november 2018 – Op dinsdag 20 november heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen.

Dit houdt in dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel op termijn zal behandelen, voordat de wet definitief van kracht wordt. De Wmcz 2018 is de opvolger van de oorspronkelijke Wmcz uit 1996. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de Wmcz 2018 en opvallende zaken van de stemmingen.

Introductie instemmingsrecht

Het bestaande verzwaard adviesrecht voor cliëntenraden wordt in de nieuwe wet vervangen door een instemmingsrecht. Dit betekent dat cliëntenraden moet instemmen met voorgenomen besluiten van zorgaanbieders, voordat zij deze kunnen uitvoeren. Het gaat dan om het algemeen beleid op het gebied van kwaliteit, veiligheid en hygiëne. Maar ook over voeding, recreatie en maatschappelijke bijstand. De Kamer heeft ook besloten dat de selectie en benoeming van de onafhankelijke ondersteuning onder het instemmingsrecht valt. Het grote verschil met het verzwaard advies is dat de toetsingsgrond zwaarder wordt.

Lokaal organiseren van medezeggenschap

De Tweede Kamer heeft besloten om de positie van lokale cliëntenraden te versterken. In het oorspronkelijke wetsvoorstel hoefden zorginstellingen maar één cliëntenraad in te stellen. Dat is door de Tweede Kamer veranderd. Op alle locaties is een cliëntenraad, tenzij men dat liever niet wil. En een andere oplossing passend vindt. LOC heeft in zijn lobby veel aandacht aan dit onderwerp besteed. En is blij met deze uitkomst, omdat medezeggenschap uiteindelijk bij mensen op lokaal niveau begint.

Geen directe inspraak voor mensen met zorg zonder verblijf

Tijdens de wetsbehandeling was veel discussie over de vraag wanneer een zorgorganisatie een cliëntenraad moet instellen. Minister Bruins had voor een grens 10 zorgmedewerkers gekozen. Maar dat viel niet bij iedere partij – en belangenorganisatie – in goede aarde. Daarom heeft de Kamer ervoor gekozen om voor sommige vormen van zorg een grens van 25 zorgmedewerkers aan te houden.

Geen vergoeding juridische ondersteuning

Ieder nieuw wetsvoorstel moet lastenvermindering met zich mee brengen. Daarom had de minister voorgesteld om cliëntenraden niet meer de mogelijkheid te geven om juridische ondersteuning in te huren, als zij een geschil voorleggen bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. De meerderheid van de Kamer is hierin meegegaan. Maar het CDA heeft aan de minister gevraagd om vinger aan de pols te houden. Zij willen niet dat zorgorganisaties wel gebruik maken van juristen en dat cliëntenraden hiervan onthouden worden. Dat zou een ongelijk speelveld creëren.

Blijvend onderscheid tussen kortdurende en langdurende zorg

Met dit wetsvoorstel werd een onderscheid in medezeggenschapsrechten voor kortdurende en langdurende zorg gemaakt. Onder kortdurende zorg valt tevens de thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg in de thuissituatie. Die scheiding is onwenselijk.Omdat een groot deel van cliëntenraden nu geen instemmingsrecht heeft over bijvoorbeeld geestelijke verzorging. Of het sociaal plan bij (ver- of nieuw)bouw. Daarom zal LOC in de medezeggenschapsregelingen de nadruk leggen op de noodzaak van deze rechten voor alle cliëntenraden. De Wmcz 2018 is een minimumregeling. Men mag altijd meer rechten voor raden afspreken.

Aanbod LOC in 2019: cursus Wmcz, nieuwe brochures en ondersteuning op maat

In 2019 komt LOC met een uitgebreid en vernieuwd aanbod aan diensten, voorlichting en ondersteuning voor cliëntenraden. Zo start LOC eind januari met een extra cursus over de Wmcz 2018. Deze cursus is voor alle leden van cliëntenraden en wordt kosteloos aangeboden aan cliëntenraden die lid zijn van LOC. Via deze link kunt u zich direct inschrijven voor de cursus Wmcz.

We herzien alle brochures om te voldoen aan de inhoud van de Wmcz 2018. En LOC benadert cliëntenraden actief om te bezien of er behoefte is aan ondersteuning op maat. Alle bestaande regelingen moeten immers herzien worden. En dat kan betekenen dat advies of ondersteuning van een LOC-adviseur gewenst is.

Heeft u vragen over de inhoud van de Wmcz 2018 of verdere activiteiten van LOC op dit gebied? Neem dan contact op met de Vraagbaak van LOC via vraagbaak@loc.nl of 030 284 32 00.

Op de LOC-themapagina Wmcz 2018 staat alle informatie over de behandeling van de Wmcz 2018 in de Tweede Kamer en nieuwsberichten en standpunten van LOC.

Bron: loc.nl

Dit bericht is 3560 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail