De Eerste Kamer heeft nog veel vragen over de nieuwe WMCZ

Facebooktwitterlinkedinmail

5 februari 2019 – De wetsbehandeling van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 is weer een stap verder. Op 29 januari hebben negen Kamerfracties vragen gesteld over het voorliggende wetsvoorstel. Met een totaal van elf pagina’s aan vragen (pdf) zal minister Bruins veel duidelijkheid moeten verschaffen. LOC is blij met de inzet van Kamerleden op dit dossier. Tegelijkertijd zal LOC druk blijven houden op de minister en de beide Kamers om de wet snel aan te nemen.

Een belangrijk doel van de Wmcz is onder meer om een cultuurverandering binnen de zorgsector op gang te brengen door de positie van cliëntenraden te versterken. Volgens SP, D66 en 50PLUS wordt dit niet voldoende onderbouwd door de minister. Zij willen horen hoe de cultuurverandering door deze wet wordt gefaciliteerd. En wat er nog meer nodig is.

Definitie van zorgverlener

Het huidige wetsvoorstel schrijft voor dat zorginstellingen een cliëntenraad moeten instellen als 10 (of 25) natuurlijke personen binnen de instelling zorg verlenen. Voor verschillende partijen is het niet helder wie exact een zorgverlener is binnen een instelling. Is dit alleen de behandelaar, verpleegkundige of verzorgende? Of valt de stagiair, leerling of doktersassistente ook onder deze definitie? Het CDA, de SGP en de VVD willen dit weten, omdat dit op kleine zorginstellingen veel invloed heeft.

Ondersteuning bij geschillen

Een belangrijk punt voor cliëntenraden is de vergoeding van kosten bij de LCvV. Volgens dit wetsvoorstel krijgen raden de juridische ondersteuning bij een geschil niet meer vergoed. Een groot aantal partijen zet zijn vraagtekens achter deze keuze. GroenLinks, SP, PvdA en D66 zien dat cliëntenraden ontmoedigd kunnen worden om een geschil bij de LCvV te leggen. Zij vragen om een betere onderbouwing en inschatting vanuit het ministerie.

Eenduidigheid in medezeggenschap

De positie van medezeggenschap verschilt per sector. En is in andere wetten vastgelegd. Het onderwijs, de woningbouw en de zorg kennen elk een andere geschiedenis. De PvdA wil van de minister weten in hoeverre hij rekening heeft gehouden met andere wetten. En hoe hij daarbij wil aansluiten. GroenLinks vraagt zich af waarom de cliëntenraad bij besluiten tot fusies geen instemmingsrecht heeft, terwijl dit in de woningbouw wel gebruikelijk is. Juist bij recente ontwikkelingen als het scheiden van wonen en zorg kan dit effect hebben.

Eén maand om te antwoorden

De minister krijgt tot 1 maart 2019 de tijd om alle vragen te beantwoorden. Dit doet hij in een Nota van Antwoord. Het kan voorkomen dat er meer tijd nodig is om alle antwoorden te geven. LOC zal in nieuwsbrieven en op het sociaal platform communiceren wat de stand van zaken is.
Tot die tijd kan de Vraagbaak van LOC verdere inhoudelijke vragen beantwoorden: 030-2843200 ofvraagbaak@loc.nl

Brochure Wmcz 2018

Het LOC heeft  voor alle cliëntenraden ook een brochure gemaakt met de wijzigingen van de Wmcz 2018 ten opzichte van de huidige wet en de betekenis voor uw praktijk van medezeggenschap. Deze kunt u hier downloaden.

Bron: loc.nl

Dit bericht is 3045 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail