Betaalbaar en passend wonen in Programma Een Thuis voor Iedereen

Facebooktwitterlinkedinmail

20 mei 2022 –  Gemeenten moeten investeren in betaalbare en passende woningen voor onder meer mensen uit de ggz, maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Bovendien moeten gemeenten woonzorgplannen maken om huisvesting en zorg beter op elkaar aan te laten sluiten. Dat is de kern van het programma Een Thuis voor Iedereen dat minister De Jonge op 11 mei gelanceerd heeft.

Meer sociale huurwoningen
De problemen op de woningmarkt in Nederland zijn groot. Er is met name een tekort aan goedkope, sociale huurwoningen. Hierdoor loopt de huisvesting van mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt volledig vast. Zij kunnen bijvoorbeeld heel moeilijk doorstromen vanuit een opvang- of zorginstelling naar een zelfstandige woning. Minister De Jonge van Volkshuisvesting wil dat 30 procent van de beschikbare woningen in elke gemeente sociale huur wordt.

Sommige gemeenten zitten al aan dat percentage, maar veel gemeenten zullen extra goedkope woningen moeten bouwen. Uiteindelijk moeten er tot 2030 250.000 nieuwe sociale huurwoningen in Nederland bij komen. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat aandachtsgroepen voldoende aan bod komen bij de verdeling van deze huizen. Doen gemeenten dat niet, dan zal de Minister normen vaststellen voor het percentage woningen per aandachtsgroep. Naast mensen uit de ggz, maatschappelijke opvang of beschermd wonen gaat het hier om statushouders, arbeidsmigranten, ex-gedetineerden en kwetsbare ouderen.

Woonzorgplan voor aandachtgroepen
Bij huisvesting gaat het niet alleen om woningen, maar ook om een goede zorg en ondersteuning om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Daarom wordt elke gemeente verplicht om een woonzorgplan voor aandachtsgroepen en ouderen op te stellen met prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en zorgpartijen. Het is belangrijk dat ook bewonersorganisaties en cliëntorganisaties bij het maken van deze plannen betrokken worden. MIND zal om die reden betrokken blijven bij het Programma Een Thuis voor Iedereen. Daarbij zullen we ook verbinding leggen met het project Leefbare en Vitale Wijken, waarin we al samenwerken met VNG en de koepel van woningcorporaties Aedes. In dit project geven we aandacht aan initiatieven die bijdragen aan een gezonde leefomgeving, goede zorg en participatie in de wijk.

Bron: mindplatform.nl 

Dit bericht is 1235 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail