Besluit Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen gepub­liceerd in Staatsblad

Facebooktwitterlinkedinmail

3 februari 2020 – Het Besluit Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen (Wmcz) 2018 met uitzonderingen op de Wmcz 2018, is op 27 januari in het staatsblad gepubliceerd. Dit betreft de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) met de definitieve lijst met instellingen die geen cliëntenraad hoeven in te stellen.

En instellingen die pas vanaf 25 zorgverleners een cliëntenraad hoeven in te stellen in plaats van de wettelijke 10 zorgverleners. Met de publicatie van het Besluit Wmcz 2018 zijn we weer een stap dichterbij de inwerkingtreding van de Wmcz 2018 op 1 juli 2020.

Uitzonderingen op de regel
Een aantal zorginstellingen hoeven als uitzondering op de Wmcz 2018 geen cliëntenraad in te stellen. In het Besluit Wmcz 2018 staat een opsomming van instellingen die niet verplicht zijn om een cliëntenraad in te stellen. Daarnaast regelt deze maatregel voor welke ambulante (kortdurende) instellingen een lagere personeelsgrens geldt voor het instellen van een cliëntenraad.

1. Geen cliëntenraad
De maatregel maakt in de eerste plaats duidelijk welke zorginstellingen geen cliëntenraad hoeven in te stellen. Dit zijn vaak instellingen die zeer specifieke zorg leveren. En waarvan de meerwaarde van een cliëntenraad in die context niet direct aantoonbaar is.

Een voorbeeld hiervan is de zorg die door EHBO’ers tijdens evenementen worden geleverd.

Instellingen die niet verplicht zijn om een cliëntenraad in te stellen:

 • Geneeskundige dienst van het leger
 • Zorginstellingen binnen (jeugd)gevangenissen
 • Gemeentelijke GezondheidsDiensten (GGD)
 • Door naasten bestuurde instellingen voor PGD
 • Instellingen die zeer specifieke zorg verlenen:Afnemen van bloed ten behoeve van onderzoek;
 • Uitvoeren van zwangerschapsecho’s;
 • Uitvoeren van bevolkingsonderzoek;
 • Verrichten van bijzondere medische keuringen;
 • Terhandstelling van geneesmiddelen (apothekers)
 • Verlenen van EHBO tijdens evenementen;
 • Optometristen, orthoptisten en audiciens
 • Vervoersdiensten, met uitzondering van ambulancediensten
 • Huishoudelijke hulp
 • Voedingsleveranciers, zoals Tafeltje Dekje
 • Kledingleveranciers, gericht op zorgverlening
 • Hulpmiddelenleveranciers

2. Personeelsgrens bij ambulante zorg
In de Wmcz 2018 (art. 3, lid 1, onderdeel a) is geregeld dat ambulante instellingen een cliëntenraad moeten instellen vanaf 25 zorgverleners. Toch vindt de minister dat voor sommige instellingen een lagere personeelsgrens moet gelden, namelijk 10 zorgverleners. Dit komt door de afhankelijkheid tussen zorgvrager en zorgverlener. Of door de impact die een behandeling heeft op het leven van mensen.

Voor een twee soorten instellingen voor ambulante zorg is een uitzondering gemaakt. Zij moeten vanaf 10 zorgverleners een cliëntenraad instellen:

Een medisch-specialistisch bedrijf
Instellingen die persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging leveren
Bij het medisch-specialistisch bedrijf is vaak sprake van een grote(re) afstand tussen de cliënt en het bedrijf. In de persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging ziet de minister een kwetsbare groep mensen. Voor beide instellingen is een cliëntenraad een passende vorm van medezeggenschap.

Totstandkoming Algemene Maatregel van Bestuur
Vorig jaar 25 april werd de AMvB in concept gepubliceerd. Daarna vond een internetconsultatie plaats, waarbij LOC deze reactie gaf. De reacties van de internetconsultatie werden verwerkt in een definitief besluit, dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. In september 2019 werd duidelijk dat beide Kamers akkoord gingen met het Besluit Wmcz 2018.

Meer weten?

Bron: clientenraad.nl

Dit bericht is 2214 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail