Nieuw: Leergang ondersteuner cliëntenraden, start najaar 2016

Facebooktwitterlinkedinmail

clientenraaderikbrinkhorst

14 maart 2016 – In dit nieuwsbericht kondigt de LOC de leergang ondersteuner cliëntenraden aan. Deze gaat in het najaar van 2016 van start. We vragen u ook mee te denken over de inhoud van de leergang.

Cliëntenraden vertegenwoordigen cliënten die zorg ontvangen. Het werk van de cliëntenraad is zeer uitgebreid en divers. Met de veranderende wetgeving en daarmee veranderende zorglandschap is het werk van de cliëntenraad ook ingewikkelder geworden. Veel cliëntenraden maken gebruik van ondersteuning van een ambtelijk secretaris of van een coach/ondersteuner. Deze helpt bij het ordenen van alle stukken, bereidt vergaderingen voor en adviseert de raad op diverse thema’s. Voor veel raden is deze ondersteuner onmisbaar en draagt hij of zij bij aan betere medezeggenschap.

Versterking

LOC Zeggenschap in zorg erkent de positie van de ondersteuner van de cliëntenraad en wil deze graag versterken. We hebben aan de politiek en de overheid via meerdere brieven en gesprekken laten weten dat deze functie erg belangrijk is voor het goed functioneren van cliëntenraden. We organiseren netwerkbijeenkomsten voor ondersteuners in de VV&T, bieden intervisie voor ondersteuners in de GGZ en geven individuele coaching. Ook behandelen we veel vragen van ondersteuners via onze vraagbaak en dit platform. Naast alle inspanningen op landelijk niveau om de positie van de ondersteuner te versterken en de diensten die we nu al bieden, biedt LOC in samenwerking met MT-partners vanaf het najaar 2016 ook een leergang voor ondersteuners. Daarmee hebben we een compleet aanbod voor ondersteuners.

Inhoud leergang

Het doel van de leergang is om de ondersteuner te helpen bij haar/zijn werk en daarmee de medezeggenschap te versterken. De leergang bevat diverse modules, die in serie of los van elkaar zijn te volgen. Benieuwd naar de inhoud van de opleiding? Klik hier

Uw mening telt!

Via dit nieuwsbericht kondigen we onze leergang aan. Maar we willen ook graag cliëntenraden en ondersteuners de kans bieden te reageren op de leergang. We zijn erg benieuwd naar uw mening, zodat we de leergang kunnen aanscherpen en beter aan kunnen laten sluiten op uw wensen. We vragen zowel cliëntenraden als  ondersteuners mee te denken, door het invullen van een korte enquête. Vervolgens zullen we geïnteresseerden benaderen om een expertmeeting bij te wonen. Iedereen die de enquête invult, krijgt als blijk van dank een leuke korting op de leergang (10% bij inschrijving).

U kunt uw reactie op de leergang geven via onderstaande enquête:

Enquête voor cliëntenraden

Enquête voor ondersteuners

Het invullen van de enquête kost u slechts een paar minuten van uw tijd. Invullen kan tot 1 april.

Data en kosten

De eerste modules zijn gepland op de volgende dagen*;

Noord, Zwolle

Midden, Utrecht

Zuid, Eindhoven

Module 1

Dinsdag 20-09

Donderdag 15-09

Vrijdag 23-09

Module 2

Vrijdag 07-10

Dinsdag 04-10

Donderdag 06-10

Module 3

Dinsdag 01-11

Vrijdag 04-11

Donderdag 03-11

Module 4

Vrijdag 25-11

Donderdag 24-11

Dinsdag 22-11

Locatie Zwolle, Grand Hotel Wientjes      

Locatie Utrecht, Hotel Karel V

Locatie Eindhoven, Gele Kegels Regardz, Eindhoven

* data en locaties zijn onder voorbehoud van het definitieve programma en aantal aanmeldingen.

De kosten zijn 395 euro per dag (van 09.30 – 16.00 uur), exclusief BTW.

Aanvullende informatie

Benieuwd naar de inspiratoren van deze opleiding/ leergang, klik hier (Pdf)om ze te leren kennen.

Bron: loc.nl 

Dit bericht is 2284 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail