Begroting VWS: meer investeren in wachttijden en preventie

Facebooktwitterlinkedinmail

3 november 2020 –  Deze  week behandelt de Tweede kamer de begroting van het ministerie van VWS. Op basis van onze ervaring en gesprekken met mensen met psychische problemen, pleit MIND voor extra investeringen in het voorkomen van mentale problemen en in de wachttijden in de ggz. Juist nu door Corona psychische klachten toenemen, zullen meer mensen om hulp vragen en moeten we voorkomen dat de ggz verder overloopt.

Meer nodig voor inzicht en aanpak wachttijden
De coronacrisis heeft ernstige gevolgen voor het psychisch welbevinden van de hele samenleving. Cliënten die nu al gebruik maken van de ggz geven bij onze periodieke peilingen aan dat hun psychische klachten verergeren. Daarnaast veroorzaken eenzaamheid, stress, angst en verlies aan zekerheden die met corona gepaard gaan, bij veel Nederlanders voor het eerst psychische klachten.

Daarnaast is een extra inhaalslag nodig omdat de psychische zorg als gevolg van corona en de coronamaatregelen niet altijd optimaal is (geweest).  MIND maakt zich grote zorgen, de ggz heeft immers sinds jaar en dag al veel te lange wachttijden. De wachttijden zullen oplopen naarmate de Corona-crisis – een maatregelen aanhouden. Het vinden van een oplossing is tot nu toe al een complex traject en doet een groot beroep op de tijd en het geduld van onze achterban. MIND wil dat er extra geïnvesteerd gaat worden in de aanpak van wachttijden en het systematisch monitoren van de benodigde capaciteit per regio en per cliëntgroep. Zeker ten aanzien van de specialistische jeugd ggz waarvan inzicht in de wachttijden nu volledig ontbreekt.

Psychische problemen zo vroeg mogelijk voorkomen
Een belangrijk deel van de oplossing van de wachttijden, is investeren in preventie. We kunnen de druk op de ggz structureel verzachten door te investeren in preventie, maatschappelijke ondersteuning, herstel en participatie. Er zijn goed werkende initiatieven die een groot verschil kunnen maken voor mensen met (beginnende) klachten. Denk hierbij aan de landelijke (anonieme) hulplijnen, digitale communities, lotgenotencontact, maatjesprojecten, inloop en zelfhulp door zelfregiecentra.

Deze voorzieningen vragen om extra, integrale en duurzame investeringen. Om de instroom te voorkomen, moeten vooral focussen op jongeren waar veelal de psychische problemen beginnen. Een mentaal gezonde samenleving begint bij een mentaal gezonde jeugd. MIND pleit voor investeringen in lessen op school in mentale gezondheid om de weerbaarheid van jongeren op dit vlak te versterken en openheid over psychische klachten te bevorderen.

Lees de volledige brief die MIND naar de leden van de Tweede kamer stuurden.

Bron: mindplatform.nl 

Dit bericht is 1765 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail