Doek valt definitief voor Samen Sterk zonder Stigma

Facebooktwitterlinkedinmail

13 juli 2021 – Afgelopen week is het doek definitief gevallen voor Samen Sterk zonder Stigma, de stichting die zich de afgelopen tien jaar onvermoeibaar inzette voor een wereld zonder stigma op psychische aandoeningen.

Het ontbreken van een voldoende stevige basis in de inkomsten heeft directie en bestuur genoodzaakt te beslissen dat Samen Sterk dit werk helaas niet kan voortzetten. In de afgelopen periode kreeg de stichting toezeggingen voor subsidies en middelen vanuit verschillende ministeries en organisaties, er was echter ook een bijdrage nodig van onze belangrijkste huidige financier: het Ministerie van VWS. Zij gaven donderdag definitief aan, geen middelen beschikbaar te stellen om de basisinfrastructuur overeind te houden en dat was onontbeerlijk om het werk na 1 oktober 2021 voort te kunnen zetten.

De oprichters van Samen Sterk: Mind, De Nederlandse ggz en de NVvP, zetten zich nu in om zo goed als mogelijk de infrastructuur, de kennis, integrale aanpak, interventies en het netwerk te behouden, zodat de destigmatiseringbeweging waar in is geïnvesteerd niet verloren gaat. Daarover blijven de organisaties in gesprek met VWS.

Gerdien Rabbers (directeur): De komende weken voeren we gesprekken met onze partners en zorgen we ervoor dat onze aanpak gericht op destigmatisering wordt geborgd en de beweging gaande blijft. Dat doen we op de manier zoals mensen van ons gewend zijn: onderbouwd en met veel passie en inzet.’

Fred Paling (voorzitter): ‘Destigmatisering verdient blijvend aandacht. We zullen ons de komende maanden inspannen om het voortbestaan van de ingezette beweging op gang te houden. We denken nog na over een goede vorm. Als partijen zich daarbij aan willen sluiten horen we dat graag.’

GESTEUND DOOR WARME REACTIES

De afgelopen dagen werd nogmaals duidelijk hoezeer mensen met ons meeleven en zich betrokken voelen en inzetten voor destigmatisering. De mensen achter Samen Sterk voelen zich gesteund door de warme reacties.

Ambassadeur Mirjam Leunig: ‘Persoonlijk kon ik door aan te sluiten bij Samen Sterk enorm groeien als mens, en als werknemer door nog zoveel meer kennis op te doen over stigma en het belang van de openheid daarin, als ook het mogen groeien als facilitator, spreker en ervaringsdeskundige.’

Alex Schenkels – Lecturer @ Fontys Hogeschool: ‘Samen Sterk heeft middels gastlessen, projectopdrachten en curriculumontwikkeling bijgedragen aan onze module ‘Destigmatisering & Normalisering’ en nieuw propedeuseprogramma. Hierdoor hebben al veel Fontys-studenten handvatten gekregen over deze belangrijke thematiek.’

RIBW Overijssel – ‘Wij staan voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en waarin mensen omzien naar elkaar. Samen Sterk zonder Stigma sluit hier goed bij aan. Een mooie organisatie met een praktische insteek en goede ondersteuning.’

Marc Bolder – GGZ Centraal:  Samen Sterk zonder Stigma is als de spreekwoordelijke zeepkist. Zonder zeepkist moet je harder schreeuwen om gezien en gehoord te worden.”

Kim, HVO-Querido laat weten het naar te vinden dat Samen Sterk moet stoppen: “De HOP en alles wat jullie doen is erg belangrijk.”

Ruth Peetom: “Dit kan natuurlijk niet! Alles uit de kast om de stigma’s van psychische aandoeningen af te halen. Dus moet je geen ervaring, netwerk, laat staan ambassadeurs aan de kant zetten.”

Kornelis Jan v.d. Vaart laat weten dat het zonde zou zijn als Samen Sterk stopt“We gebruiken de materialen van Samen Sterk bijvoorbeeld in het #verpleegkund onderwijs voor bewustzijn over stigma, zowel in de bachelor als ook bij ervaren #GGZ verpleegkundigen”

Stichting Out of the box: “Als Michiel (directeur van Out of the Box TV) niet ooit de stap had gemaakt om ambassadeur te worden bij Samen Sterk had Out of the Box TV misschien niet eens bestaan. Een organisatie die zoveel heeft gegeven, heeft bereikt, nog steeds bereikt… ontwikkelt… innoveert… Dit mag niet stoppen!”

Michel Vervaet – Hoofd Medische Psychologie en Psychiatrie bij Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: “Dit is een onverstandig besluit van het ministerie. Vandaag de dag speelt stigma helaas nog steeds een grote rol. Zowel maatschappelijk, maar zelfs ook nog in zorginstellingen en ziekenhuizen. Hun ervaringen, contacten en inzichten nu verloren laten gaan, is een enorme aderlating.”

Carla Greven: Programmamanager Dienstverlening/Teamleider Contactplein Midden-Groningen bij Gemeente Midden-Groningen: “Je ziet altijd maar een deel van mensen. Mensen verdienen het toch als een geheel gezien te worden? En dan is er zoveel te ontdekken dat je misschien wel nooit aan een etiket toe komt… ik hoop dat Samen Sterk zonder Stigma kan blijven.”

Ambassadeur Anne Winkelhof: IIn 2018 werd ik ambassadeur van Samen Sterk en voelde ik voor het eerst in mijn leven dat álles van mij (niet alleen de hardwerkende, leuke, spontane, aangepaste Anne) een plek had, onder de gespreide vleugel van deze organisatie en mede-ambassadeurs.

Met volle zekerheid durf ik te zeggen: zonder Samen Sterk was ik niet op het pad gekomen waar ik nu ben, en waar ik voor het eerst in mijn leven tevreden ben en rust ervaar.”

Petra van Buren, directeur stichting kernkracht: “We hebben mooie projecten dankzij hun subsidie mogen doen zoals: de #stigmatour in iedere gemeente in Midden-Holland. Wat zou het ongelofelijk jammer zijn als dat allemaal verloren gaat.”

GGZ Ecademy sprak de hoop uit dat Samen Sterk blijft bestaan: “Samen Sterk zet zich al 10 jaar effectief in voor destigmatisering van psychische aandoeningen. GGZ Ecademy heeft samen met Samen Sterk het gewaardeerde leertraject ‘Destigmatisering in de ggz’ ontwikkeld.”

Patricia Jansen, Stichting 1nP: “Ik heb alleen maar positieve ervaringen met deze organisatie en het belangrijke werk dat jullie doen.”

Professor Sandra Kooij, psychiater en hoofd van het specialisme ADHD, bijzonder hoogleraar Amsterdam UMC: “Samen Sterk zonder Stigma moet blijven!”

Kenniscentrum Phrenos: “Het zou doodzonde en kapitaalvernietiging zijn als Samen Sterk moest stoppen. De ambassadeurs doen belangrijk werk en komen op plaatsen waar het nodig is om stigmatisering van psychische problemen aan te kaarten.”

N.B. Dit is een greep van alle reacties die we hebben mogen ontvangen, via diverse kanalen. De meeste reacties zijn ingekort.

Graag nodigt Samen Sterk zonder Stigma je van harte uit voor het eindcongres op 23 september a.s.

Meld je nu aan via deze link.

Bron: samensterkzonderstigma.nl 

Dit bericht is 3564 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail