Amsterdamse psychiatrische patiënt is vaak slachtoffer van geweld

Facebooktwitterlinkedinmail

geweld

12 november 2015 – Amsterdamse patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen zijn vaker dan de gemiddelde Amsterdammer het slachtoffer van geweldsmisdrijven. Vooral jonge patiënten met ernstige symptomen van desorganisatie lopen risico. Dat blijkt uit onderzoek van Liselotte de Mooij en haar collega’s van Arkin en GGZ InGeest (Br J Psychiatry. 2015; online 8 oktober).

In het kader van een groter cohortonderzoek vroegen zij 216 Amsterdamse patiënten of zij in het afgelopen jaar slachtoffer waren geworden van een misdrijf. Het betrof patiënten met schizofrenie, een psychotische stoornis, middelenmisbruik of een ernstige stemmings- of angststoornis, die al minstens 2 jaar onder intensieve behandeling waren van de specialistische ggz. De patiënten woonden ofwel thuis met FACT-zorg (‘FACT’ staat voor flexibele ‘assertive community treatment’; n = 89), ofwel in een beschermde woonvorm (n = 76) ofwel langdurig in een psychiatrische instelling (n = 51).

Zij kregen dezelfde vragen voorgeschoteld als die de gemeente Amsterdam gebruikt voor het monitoren van slachtofferschap. Hierdoor konden de onderzoekers hun gegevens vergelijken met die van andere inwoners van Amsterdam en omstreken.

22,7% van de ondervraagde patiënten was in het voorgaande jaar slachtoffer van een geweldsmisdrijf, tegen 8,5% van de algemene bevolking. Diefstal overkwam de patiënten niet vaker dan de gemiddelde Amsterdammer, waarschijnlijk mede doordat de meeste patiënten geen auto of fiets bezaten. Wel kwam diefstal significant vaker voor bij de opgenomen patiënten dan bij de patiënten die niet in een instelling woonden, evenals mishandeling.

Een klinische omgeving lijkt mensen met ernstige psychiatrische stoornissen dus niet te beschermen tegen geweld en diefstal, hoewel niet is gevraagd of de misdrijven in de instelling plaatsvonden of daarbuiten. De onderzoekers pleiten dan ook voor weerbaarheidstraining voor deze kwetsbare patiëntengroep.

Bron: nvtg.nl 

Dit bericht is 2555 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail