Te weinig urgentie bij zorg voor verwarde personen

Facebooktwitterlinkedinmail

depressie , verward, verwarde personen

4 oktober 2016 – Gemeenten, politie, de ggz en andere betrokkenen spannen zich nog te weinig in om de zorg voor verwarde personen snel op orde te krijgen. “Het werk wordt te veel gezien als extra”, schrijft het ‘Aanjaagteam Verwarde Personen’ in zijn slotrapportage, die afgelopen vrijdag is aangeboden aan minister Schippers zo meldt de NOS.

Schippers vroeg het team, onder leiding van oud-minister Spies, een jaar geleden om iets te doen aan de groeiende problemen met verwarden op straat. Die urgentie is volgens Spies en haar team nog altijd even hoog. Zij verwijzen onder meer naar “het aantal ernstige incidenten van de afgelopen tijd en de voortdurende toename van meldingen rond personen met verward gedrag bij de politie”.

Rotterdam
Maar diezelfde urgentie zegt het team helaas niet te voelen bij alle partijen die zouden kunnen bijdragen aan een oplossing. Er zijn veel mensen die zich er met hart en ziel voor inzetten en lokaal zijn er ook goede initiatieven. Zo lanceerde de gemeente Rotterdam deze maand een meldpunt waar inwoners 24 uur per dag hun zorgen en signalen over verwarde mensen kwijt kunnen. Zo’n meldpunt is een van de oplossingen die het team voorstelt.

Maar over de hele linie zijn de resultaten nog onvoldoende, blijkt uit de eindrapportage. Eerder constateerde het team al dat de zorg voor verwarden in niet een gemeente op het gewenste niveau is. Terwijl het de bedoeling was dat dit juist in alle gemeenten deze zomer al het geval zou zijn.

Informatie-uitwisseling
Om goede zorg te kunnen leveren onderstreept het team het belang van een aanpak die gericht is op de persoon van de verwarde en op de expertise van (ervarings)deskundigen. Maar er moet nog veel gebeuren om die te bereiken. Mensen met verward gedrag en hun directe omgeving blijken er nog te weinig van te merken.

In verschillende opzichten is de landelijke overheid volgens het aanjaagteam nu aan zet. Bijvoorbeeld als het gaat om het hardnekkige probleem van de tekortschietende informatie-uitwisseling over verwarde mensen: “Het zorgvuldig en effectief delen van informatie vraagt om betere en meer heldere landelijke, domeinoverstijgende afspraken.”

Alle instanties zijn zich heel erg bewust van waar de eigen verantwoordelijkheden ophouden.

Quote uit het rapport van een moeder met iemand met verward gedrag 

Dat de bij de zorg betrokken partijen afhankelijk zijn van verschillende geldpotten, lijkt ook niet mee te werken. “De schotten in de financiering van zorg voor personen met verward gedrag wordt steevast genoemd als knelpunt.”

Om te voorkomen dat partijen de zorg op hun eigen eilandje blijven regelen, stuurt het team aan op een andere vorm van financieren, die past bij het grillige karakter die de zorg voor verwarde personen soms nu eenmaal heeft.

“Eenzijdig”
Het team van Spies houdt op te bestaan. Schippers erkende gisteren in de Tweede Kamer al dat de ‘sluitende aanpak’ waar het op aanstuurde, niet is gelukt. Zij kondigde de vorming van een ‘schakelteam’ aan dat zich de komende twee jaar met het probleem gaat bezighouden.

Het Landelijk Platform GGz pleit in een reactie vooral voor veel meer aandacht voor de preventie van problemen met verwarde mensen. Volgens dit platform van cliëntenorganisaties is er op dit moment een “eenzijdige focus” op crisissituaties.

Bron: nos.nl

 

Dit bericht is 2628 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail