Afleiding vermindert smaak van eten

Facebooktwitterlinkedinmail

18 maart 2020 – Als je eet terwijl je afgeleid bent, verwerken de hersenen de smaak slechter en proef je dus ook minder. Dit tonen hersenonderzoekers van het Donders Instituut van de Radboud Universiteit aan in een nieuwe studie in The American Journal of Clinical Nutrition op 16 maart. Het mechanisme kan eraan bijdragen dat je meer gaat eten als een smartphone of televisie je afleidt.

Eerder onderzoek toonde al aan dat afleiding, als je bijvoorbeeld voor de televisie eet, ervoor zorgt dat je tijdens de maaltijd meer gaat eten en dat je na deze maaltijd weer eerder opnieuw begint met eten. Nog niet bekend was wat er precies misgaat in ons brein op zo’n moment. De hersenonderzoekers bekeken welk effect afleiding heeft op de smaakverwerking in onze hersenen tijdens het drinken van chocolademelk in de hersenscanner.

Smaak in de hersenen

Twee gebieden in onze hersenen bepalen hoe ons eten ons smaakt. De insula, gelegen in een diepe spleet aan de zijkant van het brein, bepaalt de primaire smaakverwerking: is het zuur, zoet, zout of bitter? En de orbitofrontale cortex, een gebied achter de ogen, geeft vervolgens een belonende waarde aan de smaak: smaakt het lekker?

Voor het onderzoek dronken 41 gezonde deelnemers chocolademelk in een MRI-scanner terwijl ze  een computertaak uitvoerden. De ene keer leidde de taak ze veel af en de andere keer juist weinig. Vervolgens analyseerden de onderzoekers hoe de twee hersengebieden reageerden op de smaak van de chocolademelk.

Minder communicatie

De twee hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor smaakverwerking bleken minder goed met elkaar te communiceren wanneer de proefpersonen afgeleid waren tijdens het eten. Daarnaast vonden de onderzoekers dat hoe minder actief de insula was door de afleidende taak, hoe meer de deelnemers aten op een later moment. ‘Niet alle deelnemers vertoonden een verminderde activatie van de insula. Dit laatste effect verschilde dus tussen deelnemers. Dit hangt er waarschijnlijk mee samen dat niet iedereen even gevoelig is voor het effect van afleiding op smaak’, aldus hersenonderzoeker Iris Duif, die het onderzoek samen met collega’s onder leiding van Esther Aarts heeft uitgevoerd.

Mindful eten

Op dit moment wordt er bij de behandeling van overgewicht en obesitas niet heel precies gekeken naar waar het individu het meeste baat bij heeft. ‘Afleiding kan bijvoorbeeld een reden zijn waarom sommige mensen te veel eten. Als we meer kennis hebben over welke hersenprocessen precies meespelen bij dit probleem, kunnen we ook beter behandelen. En dan weten we beter bij wie focussen op de smaak van eten dus deel kan zijn van succesvolle preventie en behandeling van overgewicht en obesitas’, zegt Duif.

‘Maar er zijn ook andere hersenprocessen die vermoedelijk minder goed verlopen tijdens afgeleid eten’, vervolgt Duif. ‘Mensen kunnen overgaan op gewoontegedrag als ze afgeleid zijn, of ze vergeten bijvoorbeeld dat ze al eerder hebben gegeten. Het is interessant om te onderzoeken welke rol deze andere mechanismen spelen.’ De onderzoekers doen nu vervolgonderzoek naar het effect van afleiding op dit soort andere hersenprocessen tijdens het eten.

Publicatie

Effects of distraction on taste-related neural processing: a cross-sectional fMRI study, Iris Duif, Joost Wegman, Monica Mars, Cees de Graaf, Paul A. M. Smeets, Esther Aarts. The American Journal of Clinical Nutrition

Bron: ru.nl

Dit bericht is 2966 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail