Aantal zelfmoorden in Groningen al jarenlang hoger dan landelijk gemiddelde

Facebooktwitterlinkedinmail

5 december 2017 – De gemeenteraad van Groningen heeft besloten om in de aanpak ter preventie van zelfmoorden in Groningen ook aandacht te besteden aan jongeren en studenten van 12 tot 26 jaar. Het college had de focus op twee andere groepen gelegd: vijftig- tot zestigplussers en jongeren tussen de 12 en 20 jaar, zo meldt de Gazet van het Noorden.

Uit een brief van het college aan de raad blijkt dat het aantal zelfmoorden in Groningen hoger is dan het landelijk gemiddelde. Landelijk ligt het gemiddelde op 11 zelfdodingen per 100.000 inwoners per jaar, in de provincie Groningen 15 per 100.000 inwoners per jaar en in de gemeente Groningen zijn er 12 zelfdodingen per 100.000 inwoners per jaar. (cijfers CBS) Grootste groep zijn mannen van 40-65 jaar.

Binnen de gemeente Groningen zijn afspraken gemaakt met onderwijs, de WIJ en Jeugdhulpverleningsorganisaties en Jeugd GGZ -instellingen om gezamenlijk suïcidaal gedrag bij
jongeren te voorkomen en daar waar het aan de orde is zelfmoord te voorkomen.

De gemeente is gestart met een viertal werkgroepen hulpverleners ( Volwassenen, jeugd, ProRail en zingeving) waarvan er drie al een concreet resultaat hebben bereikt en er een dalende trend waarneembaar is. In 2014 pleegden 36 mensen zelfmoord in de stad Groningen en in 2016 waren er dat 23.

“Zelfmoord onder studenten is doodsoorzaak nummer 2 en de leeftijd waarop psychische klachten zich voor het eerst voordoen, ligt vaak tussen de 18 en 24 jaar”, aldus de partijen met Student en Stad als initiatiefnemer die de motie indienden. Unaniem steunde de raad dit voorstel.

Bron: gazetvanhetnoorden.nl

Denk je aan zelfmoord? Therapie helpt! Bel 0900-0113 of kijk op de website van 113.nl 

Dit bericht is 3701 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail