Zorgverzekeraars kunnen informatie over zorgpolissen nog duidelijker maken

Facebooktwitterlinkedinmail

5 april 2022 –  Mensen die eraan denken om over te stappen naar een andere zorgpolis hebben het recht op duidelijke informatie over de prijs, inhoud en de kwaliteit van zorg. Zo kunnen zij aan het einde van het jaar een weloverwogen keuze maken voor de best passende zorgverzekering.

In een brief aan minister Kuipers van VWS waarin wordt teruggekeken op de afgelopen overstapperiode 2021-2022 schrijft de NZa dat er nog verbeteringen mogelijk zijn om de mensen bruikbare informatie aan te bieden.  De NZa vindt het belangrijk dat het aantal nauwelijks verschillende polissen wordt verkleind en als zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de volgende overstapperiode hun contractafspraken eerder afronden.

Regeling aangepast
De Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten heeft de NZa aangepast. Voor de NZa staat de consument centraal en ze willen dat informatie bruikbaar is bij het maken van zijn zorgkeuze op dat moment. In de aangepaste regeling hebben de zorgverzekeraars de ruimte om zelf invulling te geven hoe zij deze informatie duidelijk en bruikbaar aanbieden. Van belang is dat de zorgverzekeraars de behoefte en de vaardigheden van de verzekerden goed in beeld heeft.

Meer polissen
In de afgelopen overstapperiode ziet de zorgautoriteit een toename in het aantal polissen. Dit maakt het overzicht voor de verzekerde lastiger. Een duidelijker polisaanbod kan bereikt worden door het aantal polissen met slechts kleine verschillen in gecontracteerd aanbod of vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg te verminderen en alleen nieuwe polissen aan te bieden die inhoudelijk echt anders zijn.

Late contractafspraken
Ook heeft de NZa gezien dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders erg laat waren met het sluiten van contracten dan in de vorige overstapperiode. Dit komt onder andere door de financiële onzekerheid als gevolg van corona. Zorgverzekeraars zijn naar consumenten toe wel duidelijk over met wie wel of (nog) niet een contract is gesloten en wat daar de financiële gevolgen van zijn, maar doordat veel contracten pas zeer laat rond zijn weten verzekerden pas laat of het ziekenhuis van hun keuze gecontracteerd is. De NZa vindt dit een onwenselijke ontwikkeling omdat onzekerheid over het gecontracteerde aanbod voor verzekerden een drempel kan vormen om over te stappen.

Bron: nza.nl 

Dit bericht is 1112 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail