Een half woord zegt genoeg – Stichting Zelfregiegroepen Nederland van start

Facebooktwitterlinkedinmail

18 oktober 2021 – Om het gebruik van zelfregiegroepen te vergroten in Nederland is de Stichting Zelfregiegroepen Nederland opgericht.  Dat lotgenotencontact op talloze fronten ‘werkt’,  leren we eigenlijk al vanaf onze kindertijd.  Als mensen ervaren dat ze gedeelde (positieve én negatieve) ervaringen hebben, ontstaan er direct een bijzonder soort vertrouwen en emotionele verbondenheid. Een half woord zegt genoeg. 

Ons doel is zelfregiegroepen als een derde officiële en gelijkwaardige pijler onder het dak te plaatsen van wat we in Nederland de ‘informele zorg’ noemen. Vrijwilligerswerk en mantelzorg vormen de twee overige steunpilaren van dit ‘gebouw’. En dit gebouw kun je dan weer zien als onderdeel van het grote en ingewikkelde gebouwencomplex dat de welzijns- en gezondheidszorg in Nederland belichaamt en dat sinds de jaren tachtig voortdurend aan kostbare verbouwing, herziening en renovatie onderhevig is.

Waarom vinden wij dit zo belangrijk?  Allereerst heeft het te maken met de heersende visie op gezondheid. Tegenwoordig wordt gezondheid gezien als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven (Huber, 2014).

De waarde van zelfregiegroepen 

Het is onze overtuiging dat deelname aan zelfregiegroepen mensen sterker maakt in het voeren van eigen regie. Onze overtuiging wordt ook bevestigd door onderzoek. Uit onderzoek blijft dat deelname aan zelfregiegroepen in het algemeen leidt tot:

  • Toename kwaliteit van leven (voor deelnemers en naasten)
  • Verbeterde financiële positie
  • Minder verzuim/ hogere productiviteit (voor werkgevers)
  • Snellere diagnose en korter zorgproces (kostenbesparing zorgverzekeraars)
  • Minder kosten WMO en uitkeringen

De tweede reden waarom zelfregiegroepen zo van belang zijn wordt mede ingegeven door de onderzoeksbevindingen. Maatschappelijk gezien zijn er voordelen verbonden aan zelfregiegroepen.Zelfregiegroepen als informele zorg zijn een prima aanvulling op de reguliere zorg. Deze informele zorg kan voor ontlasting zorgen bij de reguliere zorg. In sommige gevallen is deelname aan een zelfregiegroep effectiever dan het probleem op te schalen in de reguliere zorg.

In de discussienota ggz van VWS wordt benadrukt dat preventie een belangrijke rol kan spelen voor mensen om mentaal zo gezond mogelijk te blijven. Daar hoort dan ook bij dat in onze samenleving ‘de imperfecties van het leven’ beter geaccepteerd worden.  Een belangrijke pijler van de mentale gezondheid via preventie kan worden gegeven door het versterken van het bereik van zelfregiegroepen.

Zelfregiegroepen in Duitsland

In de ons omringende landen is het gebruik maken van zelfregiegroepen veel verder ontwikkeld. Zo zijn er in Duitsland 100.000 zelfregiepgroepen, waaronder duizenden groepen die  regelmatig bijeen komen rond meer dan 700 gezondheidsvraagstukken en aandoeningen. Ook heeft Duitsland een wettelijk kader gemaakt. Via dat kader financieren ziektekostenverzekeraars voor 1 euro per jaar per verzekerde de regionale infrastructuur, zodat overal in Duitsland, alle mensen die dat willen, gebruik kunnen maken van een zelfregiegroep.

Stichting Zelfregiegroepen Nederland 

De stichting stelt zich ten doel in elke regio van Nederland een netwerk van Zelfhulpgroepen van de grond te (doen) krijgen. Daartoe brengt de stichting partners in de regio zoals gemeenten, zorgorganisaties en ouderen- en patiëntenorganisaties bij elkaar. Hierdoor wordt het voor mensen makkelijker en meer vanzelfsprekend om aan een groep deel te nemen.

Op landelijk niveau wil de stichting een kenniscentrum zijn.  Ook wil de stichting bij politiek en beleidsmakers het draagvlak voor het opzetten van zelfregienetwerken  in Nederland, versterken. De stichting vervult ook een sleutelrol in het contact met het buitenland, met name binnen de EU.

Op 27 september is de stichtingsacte gepasseerd bij de notaris in Brunssum. Het eerste bestuur wordt gevormd door Wim Venhuis, ervaringsdeskundige en oprichter van de Zelfregietool, Henk Mathijssen, voorzitter van Plusminus, en Jo Maes, voormalig directeur van Burgerkracht Limburg.

Bron: persbericht

Dit bericht is 1674 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail