Behandeling patiënten met zeer complexe psychiatrische problematiek in gevaar

Facebooktwitterlinkedinmail

29 december 2020 – De aanbieders die zeer intensieve gespecialiseerde ggz-zorg leveren, stappen opnieuw naar de rechter in verband met de tarieven. Bijna een jaar geleden oordeelde een rechter in een kort geding  dat deze tarieven voor de behandeling van onder andere  veroordeelde tbs’ers en patiënten met zeer complexe psychiatrische problematiek te laag waren, maar de verhoging dreigt in 2021 weer te worden teruggedraaid. 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid besloot na de uitspraak van de rechter om de tarieven tijdelijk aan te passen en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tegelijk om een nieuw oordeel te vragen. De NZa, die zelf de tarieven heeft vastgesteld, vindt de oorspronkelijke tarieven voor zeer intensieve gespecialiseerde ggz-zorg nog steeds passend.

Vijf klinieken, waaronder Inforsa, stappen samen met de beroepsvereniging van psychiaters NVVP, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de belangenorganisaties de Nederlandse ggz en MeerGGZ naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De verschillende procedures dienen op 11 februari bij de rechtbank Den Haag.

De Amsterdamse kliniek Inforsa speelt een cruciale rol in de zorg voor patiënten met zeer ernstige psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met verslaving en waarbij ook sprake is van delictgedrag. Het voortbestaan van deze kliniek hangt af van de uitkomst van deze procedures.

Andere ggz-instellingen, inclusief hun forensische klinieken, komen met hun patiënten naar Inforsa toe voor die behandeling. Ziekenhuizen kunnen dit soort patiënten om veiligheidsredenen niet behandelen. De organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Arkin, waar Inforsa onder valt, heeft de afgelopen drie jaar 8 miljoen euro toegelegd op de activiteiten van Inforsa.  Als Inforsa sluit, gebeurt dat zo dat patiënten in behandeling niet in de knel komen, zo wordt gezegd.

Bron en uitgebreid artikel op  nos.nl

Dit bericht is 2480 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail