Zorgbeveiliging in de GGZ: waarom het belangrijk is

Facebooktwitterlinkedinmail

31 januari 2023 – De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) speelt een cruciale rol in het verlenen van hulp en behandeling aan mensen met psychiatrische aandoeningen. Echter, het werk in de GGZ kan ook gepaard gaan met uitdagingen en gevaren, waaronder agressie en geweld tegen medewerkers en patiënten. Daarom is het belangrijk om de juiste maatregelen te treffen om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen.

Zorgbeveiliging omvat alle maatregelen die genomen worden om geweld en agressie in de GGZ te voorkomen, of te beperken. Hieronder vallen onder andere het opleiden van medewerkers, het nemen van voorzorgsmaatregelen bij patiënten met een verhoogd risico op agressie, het inhuren van externe zorgbeveiligers en het opstellen van protocollen voor het omgaan met incidenten.

Een belangrijk onderdeel van zorgbeveiliging is het opleiden van medewerkers. Zij moeten in staat zijn om adequaat te reageren op situaties die gevaarlijk kunnen zijn voor zowel henzelf als voor andere patiënten. Hierbij is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan het herkennen van tekenen van agressie en geweld, en hoe hier op een veilige manier mee om te gaan.

Daarnaast is het belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen bij patiënten met een verhoogd risico op agressie en geweld. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat zij begeleiding krijgen bij hun dagelijkse activiteiten, of dat er extra beveiligingsmaatregelen genomen worden tijdens hun verblijf in de GGZ-instelling.

Ook kunnen instellingen externe zorgbeveiligers inhuren. Deze zorgbeveiligers zijn uitstekend onderlegd in het herkennen van vervelende situaties en weten hoe zij dan moeten optreden. Alle zorgbeveiligers beschikken over de juiste basisopleiding en hebben specifieke kwaliteiten die nodig zijn in de geestelijke gezondheidszorg.

De belangrijkste taak van een zorgbeveiliger in de geestelijke gezondheidszorg is de-escalerend handelen in bedreigende situaties. Op die manier voorkomen zij dat een conflict volledig uit de hand loopt. Daarom beschikken zorgbeveiligers over goede communicatieve vaardigheden. Daarnaast hebben zij een gastvrije uitstraling, waardoor mensen op een prettige manier ontvangen worden.

Ook zijn zorgbeveiligers in het bezit van een BHV-diploma en kunnen dus hulpverlenen in noodgevallen. Bovendien hebben zij ervaring met toegangsbeheersing, zodat ongewenste bezoekers of gasten de instelling niet betreden.

Tot slot is het opstellen van protocollen voor het omgaan met incidenten een belangrijke stap in het waarborgen van de veiligheid van alle betrokkenen. Het protocol moet duidelijk beschrijven hoe te handelen in gevallen van agressie en geweld, en hoe medewerkers en patiënten het beste beschermd kunnen worden.

Concluderend kan zorgbeveiliging in de GGZ van groot belang zijn om de veiligheid van zowel medewerkers als patiënten te waarborgen. Dit omvat onder andere het opleiden van medewerkers, het nemen van voorzorgsmaatregelen, het inhuren van externe zorgbeveiligers en het opstellen van protocollen.

Bron: persbericht

Dit bericht is 1428 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail