Woningcorporaties; toename overlast door verwarde personen  

Facebooktwitterlinkedinmail

verwardeman

15 december 2015 – Woningcorporaties hebben steeds meer last van verwarde personen. Dat blijkt uit een enquête van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, onder 174 corporaties (52 procent van alle woningbouwverenigingen).

Jaarlijks veroorzaken verwarde huurders van corporatiewoningen zo’n 2.000 incidenten, zoals geweld tegen buren of corporatiemedewerkers, brandstichting of andere schade aan de woning. Corporaties kregen in 2015 zo’n 18.000 meldingen van structurele overlast door verwarde personen, zoals geluidsoverlast of nachtelijke overlast door paniekaanvallen of psychosen.

Driekwart van de woningcorporaties zag in 2015 een toename van overlast veroorzaakt door verwarde huurders. Woningcorporaties zien kwetsbare mensen als hun doelgroep, maar zijn tegelijkertijd verantwoordelijk voor het woongenot van omwonenden. Een sluitende aanpak van gemeente, politie, GGZ en maatschappelijke organisaties kan overlast tegengaan. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 174 corporaties (52 procent van alle corporaties).

Overlast
Door de decentralisaties en bezuinigingen in de zorg wonen kwetsbare mensen vaker zelfstandig in plaats van in bijvoorbeeld een GGZ-instelling, beschermde woonvorm of verzorgingshuis. Verward gedrag zorgt voor schrijnende situaties voor de huurders zelf, zoals vereenzaming en vervreemding. Het leidt soms ook tot overlast in de woonomgeving en daarmee gepaard gaande kosten.

Aanbevelingen
Corporaties noemen in de enquête aandachtspunten die snel kunnen bijdragen aan de preventie en aanpak van verward gedrag in en om de woning. Namelijk: betere begeleiding, begeleidingsplicht voor zorgmijders, betere gegevensuitwisseling en een laagdrempelig meldpunt dat 24 uur per dag gebeld kan worden bij escalatie en/of incidenten.

Uit het onderzoek blijkt verder dat woningcorporaties een rol voor zichzelf zien weggelegd in de aanpak, bijvoorbeeld door het signaleren van verward gedrag waardoor escalatie voorkomen kan worden. De regierol voor de aanpak moet echter wel bij de gemeente liggen, vinden corporaties. Het merendeel van de corporaties (71 procent) maakt afspraken over de huisvesting van mensen met een GGZ-achtergrond, doorgaans met GGZ-instellingen en gemeenten.

Verwarde personen
Aedes doet dit jaar voor het eerst onderzoek naar verwarde huurders, nadat zij van leden signalen kreeg dat de problemen rond deze groep toenemen. De overheid heeft een Taskforce Verwarde Personen opgericht. Sinds de decentralisaties in de zorg wonen mensen vaker zelfstandig. Verward gedrag kan voorkomen bij bijvoorbeeld psychiatrische patiënten, (ex)-verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met dementie.

Meer uitkomsten van de enquête staan in de corporatiemonitor

Verder lezen
In het decembernummer van Aedes-Magazine vertellen een aantal woningcorporaties hoe ze omgaan met (overlast door) verwarde huurders. Het artikel is hieronder te downloaden. Lees ook de handreiking van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-zorg over hoe woningcorporaties het beste kunnen omgaan met huurders met psychiatrische problemen of een lichte verstandelijke beperking.

Praktische documentatie

  • Aedes Corporatiemonitor Verwarde personen (december 2015)Download pdf

Bron: aedes.nl

Dit bericht is 2889 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail