Politie: zorgelijke toename overlast verward gedrag

Facebooktwitterlinkedinmail

28 februari 2018 – De politie maakt zich zorgen over de forse toename van overlast die verwarde mensen geven. Het aantal geregistreerde incidenten van personen met verward gedrag steeg vorig jaar met 12 procent ten opzichte van 2016, van ruim 53.000 naar 83.000. De trend is bij alle eenheden te zien, meldt Nu.nl.

De politie noemt de stijgende trend van verward gedrag “opvallend en zorgelijk.” Het aantal en de ernst van incidenten neemt toe. “Verwarde mensen doden meer mensen dan terrorisme,” zei de Rotterdamse korpschef Frank Paauw vorig jaar.

Te weinig preventie

Pieter-Jaap Aalbersberg van de Eenheid Amsterdam, die binnen de politie verantwoordelijk is voor het thema personen met verward gedrag, stelt dat er nog steeds te weinig wordt gedaan om te voorkomen dat mensen in de problemen komen en situaties uit de hand lopen.

Persoon centraal

“Bij mensen die veelvuldig met de politie in aanraking komen, ontbreekt het vaak aan een stabiele levensstructuur. Essentieel is om het belang van de persoon centraal te stellen en oplossingen te realiseren dwars door alle muren en schotten van organisaties heen.”

Kwetsbare mensen

De politie benadrukt dat lang niet alle mensen met verward gedrag met de politie in aanraking komen. In de meeste gevallen is het gedrag niet overlastgevend, crimineel of gevaarlijk. Het gaat om kwetsbare mensen, die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Passende zorg en ondersteuning kan veel leed voor de persoon zelf en de omgeving voorkomen.

Cijfers niet altijd duidelijk

Uit de huidige cijfers kunnen geen conclusies worden getrokken over het aantal personen met verward gedrag dat voor overlast zorgt. Eenzelfde persoon kan zorgen voor meerdere registraties en bij één registratie kunnen ook meerdere personen betrokken zijn. Personen die in verwarde toestand een strafbaar feit pleegden, zijn ook niet in deze (overlast)categorie opgenomen. Dit geldt ook voor personen die suïcide pleegden of een poging daartoe deden. Daarnaast zijn verschillen in registratiediscipline niet uitgesloten, bijvoorbeeld omdat er meer aandacht is voor de problematiek.

In de registratie wordt daarnaast geen onderscheid gemaakt tussen lichte en zwaardere problematiek, acuut of niet-acuut

Lees hier het persbericht van de politie.

Bron: Nu.nl

Dit bericht is 4421 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail