23 maart 2016- Het Landelijk Platform GGz vreest dat het wetsvoorstel ‘Maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening’ leidt tot stigmatisering en uitsluiting van mensen met een psychische kwetsbaarheid, die in een periode van verwardheid overlast hebben bezorgd of strafrechtelijke overtredingen hebben begaan. Dit schrijft het platform in een brief aan de Tweede Kamer naar…