Welke partij houdt rekening met mensen met autisme?

Facebooktwitterlinkedinmail

15 maart 2021 – De NVA-Expertgroep ‘Autisme en verstandelijke beperking’ maakt zich sterk voor betere zorg voor deze specifieke doelgroep met dubbele diagnose. Zij bogen zich over de verkiezingsprogramma’s van de zes grootste partijen. Daarbij keken ze onder meer of ze iets van hun kwaliteitseisen herkennen in de plannen van deze partijen.

In het partijprogramma van de PVV ziet de Expertgroep niets terug. De VVDnoemt een eigen zorgbudget voor cliënten in de langdurige zorg. Daarmee kan iedereen zelf kiezen van wie ze zorg krijgen, wanneer dat gebeurt en of dit thuis of in een verpleeghuis plaatsvindt. Daarnaast vraagt de VVD aandacht voor tijdige signalering (door zorgverleners) van het ontstaan van overbelasting bij mantelzorgers.

D66 schrijft ‘dat er geen enkele barrière mag worden opgeworpen voor het kind om naar school te gaan.’ Verder stelt D66 dat iedereen met een beperking geholpen is met sterk gespecialiseerde zorg,  zoveel als mogelijk in de vertrouwde thuissituatie met goede ondersteuning voor het gezin.

Als het gaat om mensen met een handicap, wil het CDA vooral kijken naar hoe het wel kan. Kinderen met een beperking die naar een gewone school kunnen, moeten deze mogelijkheid krijgen.

Mensenrechten

In het partijprogramma van GroenLinks vindt de Expertgroep vier punten terug. Mensen met een beperking die langdurig intensieve zorg nodig hebben, krijgen zorg in hun eigen regio. Bij de zorginkoop is de behoefte van de cliënten leidend. GroenLinks wil uithuisplaatsingen, separatie en dwangbehandelingen zoveel mogelijk voorkomen. Jongeren krijgen recht op een zelfgekozen vertrouwenspersoon.

De PvdA gaat uitgebreid in op het versterken van de positie van mensen met een handicap. Mensen met een beperking moeten in staat gesteld worden om van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden te kunnen genieten. Dat betekent toegang tot wonen, spelen, onderwijs, werken, zorg, informatie, communicatie, reizen en bereikbaarheid van openbare gelegenheden. Het voeren van eigen regie en het maken van eigen keuzes worden hierbij gewaarborgd.

Kinderen krijgen eerder de juiste zorg vanuit de gemeente. Ouders krijgen waar mogelijk de regie over het gezinsplan. Hulpverleners krijgen de tijd om vanuit een vertrouwensrelatie samen te werken. Voor kinderen die echt niet thuis kunnen wonen, zoekt de PvdA bij voorkeur een liefdevol pleeggezin of gezinshuis.

Stemadvies geestelijke gezondheidszorg

De GGZ, Kenniscentrum Phrenos, MIND, P3NL (federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) en het Trimbos-instituut hebben een aantal belangrijke thema’s binnen de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg vergeleken met de verkiezingsprogramma’s. Wil je weten wat de politieke partijen de komende jaren concreet willen gaan doen op ggz? Ga dan naar www.kiesvoorggz.nl

KIESVOORGGZ

Verkiezingsanalyse Ieder(in)

Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte, heeft eveneens de partijprogramma’s bekeken. Aan de verkiezingen van dit jaar doen maar liefst 37 partijen mee. Daarom heeft Ieder(in) alleen gekeken naar de dertien partijen die op dit moment één of meer zetels hebben in de Tweede Kamer. Daarbij is gelet op negen thema’s: zorg en ondersteuning, inclusief onderwijs, werk en Inkomen, toegankelijkheid, wonen, zelfstandig reizen, mantelzorg en rechtspositie.

Daarnaast is bekeken welke partijen het VN-Verdrag Handicap noemen in hun programma: VVD, CDA, SP, PvdD, D66, CU, GL en PvdA. Toch zijn er maar vier partijen die pleiten voor ratificatie van het protocol: D66, CU, GL en PvdA. Ratificatie maakt het mogelijk om een klacht in te dienen bij het VN-comité als het VN-verdrag niet wordt nageleefd.

Ook de overige partijen (24 partijen die momenteel geen zetels hebben), heeft Ieder(in) om een reactie gevraagd. Lees hier de verkiezingsanalyse van Ieder(in).

VERKIEZINGSANALYSE

Bron: autisme.nl

Dit bericht is 5975 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail