kiesvoorggz.nl, verkiezingen, autisme, de ggz, gemeenteraadsverkiezingen, zorgdebat, verkiezingen, D66

8 november 2023 – Stemhokjes, stembureauleden en het stembiljet: kun jij ermee overweg? Aandacht voor verkiezingen is hard nodig. Want verkiezingen gaan ook over zorg en inclusiviteit, over ondersteuning om naar vermogen mee te kunnen doen. Vanuitautismebekeken.nl zet een aantal zaken voor je op een rij.  Dat maakt het extra belangrijk dat iedereen die stemrecht heeft…

kiesvoorggz.nl, verkiezingen, autisme, de ggz, gemeenteraadsverkiezingen, zorgdebat, verkiezingen, D66

6 november 2023 – In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ licht de LHV elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds aandacht vraagt bij de politiek, omdat het belangrijk is voor de huisartsenzorg. Ze zoomen in op wat politieke partijen over deze belangrijke thema’s hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma*. Deze week…

kiesvoorggz.nl, verkiezingen, autisme, de ggz, gemeenteraadsverkiezingen, zorgdebat, verkiezingen, D66

14 juli 2021 – Met de landelijke verkiezingen achter de rug en nog vol spanning over de kabinetsformatie, bereiden we ons alweer voor op de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Beleid en daarmee inspraak en belangenbehartiging vindt op alle niveaus plaats; landelijk, regionaal en lokaal. De gemeenteraadsverkiezingen zijn bij uitstek hét moment om op lokaal en via samenwerking ook op regionaal…

Kamerverkiezingen, kiesvoorggz

15 maart 2021 – De NVA-Expertgroep ‘Autisme en verstandelijke beperking’ maakt zich sterk voor betere zorg voor deze specifieke doelgroep met dubbele diagnose. Zij bogen zich over de verkiezingsprogramma’s van de zes grootste partijen. Daarbij keken ze onder meer of ze iets van hun kwaliteitseisen herkennen in de plannen van deze partijen. In het partijprogramma…

Kamerverkiezingen, kiesvoorggz

27 februari 2021 – Fysieke gezondheid, mentale weerbaarheid, zelfstandig kunnen blijven functioneren, sociaal contact en welbevinden zijn basisbehoeften voor iedereen. De corona-crisis heeft dit extra duidelijk gemaakt. In politiek en beleid is meer aandacht gekomen voor ggz-zorg, mentale gezondheid en leefstijlpsychiatrie. De vraag naar ggz-hulp voor jeugd en volwassenen was al groot vóór de crisis…

Kamerverkiezingen, kiesvoorggz

16 september 2020 – Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. MIND heeft op een rij gezet welke punten belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat iedereen met psychische problemen zicht heeft op tijdige en passende hulp. MIND roepen alle partijen op om de volgende punten tijdens de verkiezingscampagne centraal te…

10 februari 2017 – Op 15 maart 2017 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Hoe denken de politieke partijen over belangrijke thema’s in de ggz? De speciale website kiesvoorggz.nl geeft alle informatie. De website is een initiatief van GGZ Nederland, Landelijk Platform GGz/MIND, Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut. De aandacht voor geestelijke gezondheid is…