Beeldverhalen: psychische problemen begrijpelijk in beeld gebracht

Facebooktwitterlinkedinmail

14 maart 2021 – Voorlichtingsmateriaal over ernstige psychische problemen is vaak te complex voor jongeren met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. Daardoor kunnen hun problemen onopgemerkt blijven. Dit project ontwikkelt begrijpelijk informatiemateriaal voor deze groep. Het resultaat? Beeldverhalen over vijf veel voorkomende psychische problemen: ADHD, autisme, stemmingsstoornissen, gedragsstoornissen en trauma.

Gezondheidsinformatie vaak te complex
Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond hebben even vaak (of zelfs vaker) psychische problemen als andere jongeren. Toch krijgen zij minder vaak de zorg die zij nodig hebben. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat zij gezondheidsinformatie niet goed begrijpen en verkrijgen.

Voor vluchtelingenkinderen en hun gezinnen speelt dit waarschijnlijk nog sterker. Een deel van hen heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat wil zeggen dat zij moeite hebben om informatie over gezondheid te verkrijgen, begrijpen en toe te passen. Zij beheersen de taal vaak onvoldoende om complexe informatie over gezondheid, ziekte en zorg te begrijpen. Daarnaast kennen ze de weg door het Nederlandse zorgsysteem onvoldoende.

Dit is des te schrijnender doordat zij door hun levensomstandigheden juist een grotere kans lopen op psychische problemen. Denk aan de blootstelling aan traumatische gebeurtenissen voorafgaand aan en tijdens hun vlucht, en aan de vaak stressvolle omstandigheden tijdens de asielaanvraag.

Samen werken aan vijf beeldverhalen
Als bijdrage aan een mogelijke oplossing voor deze problemen werkt dit project aan beeldverhalen en animaties over vijf veelvoorkomende psychische problemen:

De kennis uit de praktijkstandaarden van het Kenniscentrum vormt de basis voor de verhalen. De verhalen sluiten aan bij de leefwereld van de doelgroep, doordat de beelden van de omgeving of de personages herkenbare elementen bevatten. De hoofdpersoon van ieder beeldverhaal leert van iets wat hij gaandeweg meemaakt.

Het Kenniscentrum werkt in dit project samen met Pharos en de Bascule. Samen met een klankbordgroep die verschillende culturele achtergronden vertegenwoordigt, formuleert het projectteam kernboodschappen die voor de jongeren van belang zijn. Een illustrator maakt hierbij vervolgens passende beeldverhalen en animaties. Om het materiaal zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften en leefwereld van de jongeren zelf, betrekt het team jongeren actief bij het project.

Breed inzetbare verhalen
Huisartsenpraktijken, wijkteams, scholen en de jeugdhulp kunnen de beeldverhalen en animaties gebruiken. Bijvoorbeeld als een zorgverlener het vermoeden heeft dat bij een jongere psychische problematiek speelt. De beeldverhalen zijn ook geschikt voor ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden of een beperkte beheersing van de Nederlandse taal. Naar verwachting zijn de eerste vier beeldverhalen na de zomer van 2020 klaar voor gebruik, en het beeldverhaal over trauma begin 2021.

Dit project wordt gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels en Stichting Steunfonds Pro Juventute.

Bron: kenniscentrum-kjp.nl

Meer weten over psychische problemen bij migranten en vluchtelingen? 

Op donderdag 20 mei 2021 start het online congres Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen. Wie zich aanmeldt, krijgt een hele maand de tijd om de videocolleges van de sprekers on-demand te bekijken. Ook mag een collega zich gratis aanmelden, of mag je zelf een tweede online congres naar keuze kosteloos volgen.

Meld je hier aan>>

Dit bericht is 2890 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail