Wachttijden in de GGZ stabiel, maar niet voor alle diagnosegroepen

Facebooktwitterlinkedinmail

15 juli 2019 – De wachttijden in de ggz zijn voor de meeste diagnosegroepen sinds november 2018 licht gedaald of stabiel gebleven. Dat blijkt uit de monitoring door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De maatregelen die zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen nemen lijken effect te hebben. De wachttijden voor de basis ggz  zijn gelijk gebleven met gemiddeld 9 weken. In de specialistische ggz zijn de wachttijden het langst voor de diagnosegroepen pervasieve stoornissen (zoals autisme) en persoonlijkheidsstoornissen. We maken ons hier zorgen over omdat het gaat om zwaardere diagnosegroepen. Een langere wachttijd kan van grote invloed zijn op de kwaliteit van leven van de patiënten.

De wachttijden in de ggz zijn een hardnekkig probleem.  Patiënten hebben recht op tijdige en passende zorg. De gemiddelde wachttijd voor de behandeling van pervasieve stoornissen valt het meest op met een stijging van vier weken ten opzichte van november 2018.  In maart waren de gemiddelde wachttijden voor zes diagnosegroepen hoger dan de treeknorm. Wij maken ons hier zorgen over en benadrukken dat de wachttijden voor deze groepen structureel moeten worden teruggedrongen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars, ondersteund door de Landelijke Stuurgroep,  zijn hiervoor aan zet.

Wij onderzoeken op dit moment opnieuw bij zorgverzekeraars of zij zich voldoende inzetten om de wachttijden terug te dringen. Als dit niet het geval blijkt nemen wij  verdere stappen zoals openbaarmaking en het geven van een aanwijzing. De IGJ richt zich op de zorgaanbieders en de kwaliteit van zorg die zij leveren. Samen met de IGJ bekijken we in de regio’s waar de wachttijden het langst zijn of zorgaanbieders en zorgverzekeraars samenwerken om de wachttijden terug te brengen.

Aanlevering

Een groot deel  van de ggz-zorgaanbieders (ongeveer 90% van de totale omzet) levert de wachttijden aan. De beschikbare data geeft een goed beeld van de wachttijden in de ggz. Wel ervaren zorgaanbieders drempels bij het aanleveren van de wachttijden. Daarom proberen wij het aanleveren makkelijker te maken waar dat mogelijk is. Als aanbieders bewust niet aanleveren kunnen wij de naleving bevorderen door formele toezichtinstrumenten in te zetten zoals het geven van een aanwijzing.

We blijven de wachttijden monitoren. Samen met o.a. Vektis willen we ook de regionale wachttijden zo scherp mogelijk in beeld krijgen.  Het is belangrijk dat alle betrokkenen structureel en actueel inzicht hebben, zodat zij  actie ondernemen als dat nodig is. Daarom willen we de wachttijden ontsluiten op de website van het RIVM en de website ‘De staat van Volksgezondheid en Zorg’.  Daarnaast is het ook belangrijk dat patiënten kunnen zien bij welke zorgaanbieder ze het snelst terecht kunnen. Patiënten kunnen daarvoor al terecht op de website ‘www.kiezen in de ggz’.

Informatiekaart wachttijden GGZ juni 2019 

Bron: nza.nl 

Dit bericht is 3184 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail